co to jest
Co to jest ILO. Definicja Pracy (z angielskiego: International Labour Organization - ILO.

Czy przydatne?

Co to jest ILO

Definicja ILO: Międzynarodowa Organizacja Pracy (z angielskiego: International Labour Organization - ILO) - organizacja międzyrządowa utworzona opierając się na rozdziału XIII Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku; początkowo powiązana z Ligą Narodów, od 14 grudnia 1946 roku jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. Zastąpiła działające od 1901 roku Międzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office). Celem działalności ILO jest przyczynianie się do powszechnego i trwałego pokoju przez promowanie sprawiedliwości socjalnej w drodze poprawy warunków życia i pracy; statut ILO zmienia tu między innymi potrzebę uregulowania godz. pracy, zapobiegania bezrobociu, zapewnienia godziwej płacy, ochrony dzieci, młodzieży i kobiet. Odpowiednio z tym pierwsze 3 konwencje ILO przyjęte w 1919 roku dotyczyły godz. pracy, bezrobocia i ochrony macierzyńskiej.
3 kluczowe organy ILO to: zbierająca się co roku w czerwcu Międzynarodowa Narada Pracy, spotykająca się 3 razy w roku Porada Zarządzająca i Międzynarodowe Biuro Pracy będące stałym sekretariatem organizacji kierowanym poprzez Dyrektora Generalnego. ILO jest jedyną organizacją mechanizmu ONZ z trójstronną reprezentacją wszystkich krajów członkowskich: każda delegacja na Konferencję złożona jest z 2 przedstawicieli rządu, przedstawiciela pracodawców i przedstawiciela pracowników, z których każdy dysponuje jednym głosem; podobnie Porada Zarządzająca jest złożona z 56 osób: 28 przedstawicieli rządów i po 14 przedstawicieli pracodawców i pracowników. Narada ustanawia międzynarodowe standardy pracy w formie wiążących konwencji bądź zaleceń, uchwala budżet i wybiera członków Porady Zarządzającej. Porada określa program działania ILO, przygotowuje budżet i wybiera na 5 lat Dyrektora Generalnego. Prócz wytyczania międzynarodowych standardów prawa pracy ILO zajmuje się także działalnością badawczą, szkoleniową i współpracą techniczną: w 1960 roku utworzyła w Genewie Międzynarodowy Instytut Badań nad Robotą, a w 1965 roku w Turynie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe.
Do 2007 roku ILO przyjęła w sumie 188 różnych konwencji. W 2009 roku miała 182 członków; w latach 1977-80 USA wycofały własne członkostwo. Siedziba znajduje się w Genewie (Szwajcaria); w latach 1940-48 tymczasowo kwaterę kluczową przeniesiono do Montrealu. W 1969 roku ILO dostała Pokojową Nagrodę Nobla.
Witryna internetowa: http://www.ilo.org/

Czym jest ILO znaczenie w Słownik I .