IAEA co to jest
Co to jest IAEA. Definicja Energii Atomowej (z angielskiego: International Atomic Energy Agency.

Czy przydatne?

Co to jest IAEA

Definicja IAEA: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (z angielskiego: International Atomic Energy Agency - IAEA) - organizacja międzyrządowa stanowiąca centrum współpracy w zakresie energii atomowej, której statut został przyjęty poprzez 81 krajów na konferencji międzynarodowej w Nowym Jorku 26 października 1956 roku i wszedł w życie 29 lipca 1957 roku. Utworzenie IAEA było inicjatywą prezydenta USA Dwighta Eisenhowera, który 8 grudnia 1953 roku w przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przedstawił koncepcję "atomów dla pokoju." Zgodnie ze statutem celem IAEA jest przyspieszenie i powiększenie wkładu energii atomowej w pokój, zdrowie i prosperity na całym świecie; udzielane poprzez IAEA wsparcie nie ma służyć celom wojskowym.
Działalność IAEA na rzecz pokojowego i bezpiecznego zastosowania energii atomowej ma 3 kluczowe filary:
- gwarancje i weryfikacje: na mocy porozumień o środkach zabezpieczających (safeguards agreements) przewidzianych w traktacie o nieproliferacji broni jądrowej NPT inspektorzy IAEA przeprowadzają inspekcje obiektów nuklearnych i innych w celu zweryfikowania, iż materiały i działania nuklearne nie służą celom militarnym i nie dochodzi do rozprzestrzeniania się broni jądrowej,
- bezpieczeństwo: IAEA opracowuje i pomaga krajom we wzdrożeniu standardów bezpieczeństwa dotyczących instalacji nuklearnych, materiałów radioaktywnych, odpadów radioaktywnych ze specjalną uwagą położoną na zapobieganie aktom terroryzmu albo sabotażu,
- edukacja i technologia: IAEA wspiera współpracę techniczną i badawczo-rozwojową i pomaga w opracowywaniu planów zastosowania energii jądrowej do produkcji elektryczności.
IAEA jest organizacją niezależną od ONZ, lecz od początku swojej działalności utrzymuje bliskie związki z ONZ. Co roku IAEA składa ZO ONZ sprawozdanie ze swojej działalności; może także często składać raporty Radzie Bezpieczeństwa ONZ w konkretnych kwestiach związanych z niestosowaniem się krajów do swoich zobowiązań albo w sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Najwyższym organem decydującym IAEA jest Narada Generalna, zbierająca się corocznie, przeważnie we wrześniu. Organem wykonawczym jest Porada Gubernatorów, złożona z przedstawicieli 35 krajów członkowskich wybranych poprzez Konferencję Generalną; Porada zbiera się 5 razy w roku. Powoływany poprzez nią Dyrektor Generalny jest najwyższym przedstawicielem IAEA i kieruje Sekretariatem.
W lutym 2009 roku IAEA miała 146 członków. Krajem w najwyższym stopniu znanym z działalności nuklearnej a nie należącym do IAEA jest Korea Północna, która wycofała się 13 czerwca 1994 roku po 20 latach członkostwa. Siedziba IAEA znajduje się w Wiedniu w Austrii; IAEA utrzymuje także biura w Genewie (Szwajcaria), Nowym Jorku (USA), Toronto (Kanada) i Tokio (Japonia). W 2009 roku budżet IAEA wynosił 296 mln euro. W 2005 roku IAEA i jej dyrektor generalny Mohamed ElBaradei uzyskali Pokojową Nagrodę Nobla.witryna internetowa: http://www.iaea.org/

Czym jest IAEA znaczenie w Słownik I .