FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM co to jest
Co to jest FUNDUSZ ONZ POMOCY DZIECIOM. Definicja United Nations Children's Fund - Fundusz Narodów.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom

Definicja FUNDUSZ ONZ POMOCY DZIECIOM: UNICEF (z angielskiego: United Nations Children's Fund - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) - fundusz wchodzący w skład mechanizmu ONZ, utworzony poprzez Zebranie Ogólne ONZ 11 grudnia 1946 roku rezolucją nr 57 (I) pod nazwą Międzynarodowy Doraźny Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (United Nations International Children's Emergency Fund) w celu udzielenia natychmiastowej pomocy żywnościowej i zdrowotnej dzieciom w krajach zniszczonych w trakcie II Wojny Światowej; 6 października 1953 roku ZO ONZ postanowiło w rezolucji nr 802 (VIII) o nadaniu funduszowi stałego charakteru pod obecną nazwą przy zachowaniu dotychczasowego skrótu. Aktualnie UNICEF definiuje własną misję jako działanie na rzecz przezwyciężania przeszkód w rozwoju dzieci jakie stwarzają bieda, przemoc, dolegliwości i dyskryminacja. Zajmuje się także promocją, realizacją i przestrzeganiem uchwalonej poprzez ZO ONZ 20 listopada 1989 roku konwencji praw dziecka. Finansowane poprzez UNICEF programy dotyczą przeważnie wyżywienia, opieki zdrowotnej i podstawowej nauki dzieci.
Najwyższym organem UNICEF jest Porada Wykonawcza, składająca się z 36 członków wybieranych na 3-letnie kadencje wg klucza geograficznego: Afryka - 8 członków, Ameryka Łacińska i Karaiby - 5, Azja - 7, Europa Wschodnia - 4, Europa Zachodnia i inne państwa - 12. Porada Wykonawcza zdaje raporty ZO ONZ przez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ.
UNICEF jest finansowany wyłącznie z dobrowolnych wpłat innych krajów i organizacji. Działa aktualnie w powyżej 190 krajach; posiada 8 biur regionalnych i 126 biur krajowych; prócz tego istnieje 36 komitetów narodowych (między innymi w Polsce) działających w charakterze lokalnych organizacji pozarządowych, zajmujących się promocją praw dziecka, zbieraniem funduszy i upowszechnianiem wiedzy o problemach dzieci. Kwaterą kluczową UNICEF jest Nowy Jork. W 1965 roku UNICEF uzyskał Pokojową Nagrodę Nobla.
Witryna internetowa: http://www.unicef.org/

Czym jest Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom znaczenie w Słownik F .