FUKUDY DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA FUKUDY. Definicja fundamentalnych zasad polityki Japonii wobec Azji Południowo.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Fukudy

Definicja DOKTRYNA FUKUDY: doktryna Fukudy - zestaw fundamentalnych zasad polityki Japonii wobec Azji Południowo-Wschodniej, ogłoszony poprzez premiera Japonii Takeo Fukudę w trakcie przemówienia w Manili w sierpniu 1977 roku. Japonia zobowiązywała się, iż 1) nie będzie już więcej odgrywać roli mocarstwa militarnego, 2) będzie działać na rzecz wzajemnego zrozumienia i zaufania w relacjach z Azją Południowo-Wschodnią, 3) będzie pozytywnie współpracować z ASEAN i pełnić rolę pomostu pomiędzy ASEAN a Indochinami, w ten sposób przyczyniając się do budowy pokoju i prosperity w Azji Południowo-Wschodniej. Kluczowym instrumentem realizacji doktryny Fukudy była pomoc rozwojowa. Mimo że celom doktryny nie sprzyjał wybuch konfliktu w Kambodży po inwazji wietnamskiej w 1978 roku, to jednak stworzyła ona podstawę do trwałego zaangażowania Japonii w Azji Południowo-Wschodniej, na przykład japońska dyplomacja najpierw lat 90-tych przyczyniła się do zakończenia konfliktu w Kambodży, a potem uczestniczyła w operacji pokojowej w tym państwie

Czym jest doktryna Fukudy znaczenie w Słownik D .