ESTRADY DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA ESTRADY. Definicja najważniejsza doktryna w polityce zagranicznej Meksyku.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Estrady

Definicja DOKTRYNA ESTRADY: doktryna Estrady- najważniejsza doktryna w polityce zagranicznej Meksyku, ogłoszona poprzez ministra spraw zagranicznych Genaro Estradę w 1930 roku, mówiąca iż uznanie rządu innego państwa nie powinno opierać się na ocenie jego prawomocności ale na jego faktycznej egzystencji. Wychodząc z zasady nieingerencji w kwestie wewnętrzne innych krajów, stanowiącej zasadniczy obiekt doktryny Carranzy z 1918 roku, deklarowano gotowość do kontynuacji stosunków dyplomatycznych z każdym reżimem władającym innym krajem, dopóki nie prowadził on polityki godzącej w interesy narodowe Meksyku. Doktryna Estrady, stanowiąca reakcję na politykę amerykańską wobec rządów meksykańskich, stała się fundamentem polityki zagranicznej Meksyku na następne dekady; dlatego między innymi Meksyk odmówił zerwania stosunków z rządem Fidela Castro na Kubie w latach 60-tych. Dopiero w trakcie prezydentury Vicente Foxa (2000-06) zaznaczyła się tendencja do odchodzenia od doktryny Estrady

Czym jest doktryna Estrady znaczenie w Słownik D .