ESTRADY DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA ESTRADY. Definicja najważniejsza doktryna w polityce zagranicznej Meksyku.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Estrady

Definicja DOKTRYNA ESTRADY: doktryna Estrady- najważniejsza doktryna w polityce zagranicznej Meksyku, ogłoszona poprzez ministra spraw zagranicznych Genaro Estradę w 1930 roku, mówiąca iż uznanie rządu innego państwa nie powinno opierać się na ocenie jego prawomocności ale na jego faktycznej egzystencji. Wychodząc z zasady nieingerencji w kwestie wewnętrzne innych krajów, stanowiącej zasadniczy obiekt doktryny Carranzy z 1918 roku, deklarowano gotowość do kontynuacji stosunków dyplomatycznych z każdym reżimem władającym innym krajem, dopóki nie prowadził on polityki godzącej w interesy narodowe Meksyku. Doktryna Estrady, stanowiąca reakcję na politykę amerykańską wobec rządów meksykańskich, stała się fundamentem polityki zagranicznej Meksyku na następne dekady; dlatego między innymi Meksyk odmówił zerwania stosunków z rządem Fidela Castro na Kubie w latach 60-tych. Dopiero w trakcie prezydentury Vicente Foxa (2000-06) zaznaczyła się tendencja do odchodzenia od doktryny Estrady
Deklaracja Międzynarodowa:
międzynarodowa - publiczne wypowiedzenie się państwa, ekipy krajów albo organizacji w ważnej sprawie o znaczeniu międzynarodowym, dokonywane w formie pisemnej albo ustnej, nie mające wiążącej mocy doktryna estrady co to jest.
Detente:
odprężenie) - przypadek międzynarodowa charakteryzująca się stopniowym ociepleniem stosunków między zwaśnionymi stronami. Termin ten pojawił się w latach 70-tych, określając mechanizm łagodzenia doktryna estrady definicja.
Doktryna Calvo:
zasada ogłoszona poprzez argentyńskiego prawnika Carlosa Calvo w 1868 roku, mówiąca iż cudzoziemcy podlegają prawu danego państwa tak samo jak jego obywatele i duży ich dotyczące muszą być załatwiane doktryna estrady co znaczy.
Dyplomacja Prewencyjna:
prewencyjna - działania krajów i organizacji międzynarodowych zmierzające do zapobiegania zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności sporom i konfliktom międzynarodowym doktryna estrady słownik.
Derelikcja:
angielskiego dereliction - porzucenie) - przypadek, gdzie kraj przestaje wykonywać własne kompetencje na danym obszarze, powodująca przekształcenie tego terytorium, przeważnie chwilowo, w ziemię doktryna estrady znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest doktryna Estrady znaczenie w Słownik D .