EENHOWERA DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA EISENHOWERA. Definicja koncepcja polityczna USA wobec Bliskiego i Środkowego.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Eisenhowera

Definicja DOKTRYNA EISENHOWERA: doktryna Eisenhowera - koncepcja polityczna USA wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu, przyjęta wspólną rezolucją obu izb Kongresu na wniosek prezydenta Dwighta Eisenhowera w styczniu 1957 roku, rozwijająca doktrynę Trumana, zakładając czynne powstrzymywanie komunizmu poprzez udzielanie wszelkiej gospodarczej i politycznej pomocy dla żadnych zainteresowanych państw tego regionu; dążyła do wypełnienia próżni polityczno-wojskowej na terytorium powstałej po wycofaniu się Ogromnej Brytanii i Francji po kryzysie sueskim; posłużyła za podstawę do interwencji w Libanie w 1958 roku

Czym jest doktryna Eisenhowera znaczenie w Słownik D .