CARTERA DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA CARTERA. Definicja polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Cartera

Definicja DOKTRYNA CARTERA: doktryna Cartera - doktryna polityki zagranicznej USA ogłoszona poprzez prezydenta Jimmy'ego Cartera w orędziu o stanie państwa 23 stycznia 1980 roku, gdzie stwierdził on, iż "jakakolwiek próba przejęcia kontroli nad regionem Zatoki Perskiej poprzez siłę zewnętrzną będzie traktowana jako atak na żywotne interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki i taki atak będzie odparty wszelkimi koniecznymi środkami, w tym siłą militarna." Doktryna Cartera, będąca rozwinięciem doktryny Eisenhowera z 1957 roku, stanowiła reakcję na negatywne z punktu widzenia USA wydarzenia roku 1979: rewolucję islamską w Iranie w styczniu i inwazję radziecką na Afganistan w grudniu. Interwencja ZSRR była postrzegana w stanach zjednoczonych ameryki jako możliwy pierwszy krok w kierunku zajęcia surowców energetycznych regionu Zatoki Perskiej, a obalenie szacha w Iranie oznaczało utratę kluczowego sojusznika na terytorium. Główna konsekwencją doktryny Cartera była permanentna obecność militarna USA na terytorium Bliskiego Wschodu: realizacja doktryny opierała się na zwiększeniu obecności US Navy obok Zatoki Perskiej i Oceanu Indyjskiego i rozbudowie sił szybkiego reagowania (Rapid Deployment Joint Task Force, formalnie aktywowanych w marcu 1980 roku), na bazie których w 1983 roku powstało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (Centcom) nadzorujące wszystkie amerykańskie operacje militarne na terytorium Bliskiego Wschodu. Doktryna Cartera oznaczała także powiększenie pomocy militarnej dla sojuszników regionalnych USA takich jak Arabia Saudyjska, Egipt i Izrael
Doktryna Elastycznego Reagowania:
elastycznego reagowania - strategia przyjęta jako oficjalna doktryna wojenna USA poprzez prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1961 roku, zakładająca rozbudowę różnych rodzajów sił zbrojnych, będących w doktryna cartera co to jest.
Doktryna Reagana:
najważniejsza strategia w polityce zagranicznej prezydenta USA Ronalda Reagana (1981-89), zakładająca czynne materialne i polityczne wsparcie USA dla krajów i ruchów rebelianckich walczących z doktryna cartera definicja.
Dyplomacja Prewencyjna:
prewencyjna - działania krajów i organizacji międzynarodowych zmierzające do zapobiegania zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności sporom i konfliktom międzynarodowym doktryna cartera co znaczy.
Doktryna Nixona:
znana także jako doktryna Guam) - doktryna przedstawiona poprzez prezydenta USA Richarda Nixona 25 lipca 1969 roku w trakcie pobytu na Guam, mówiąca iż USA będą wypełniać własne zobowiązania doktryna cartera słownik.
Delimitacja:
łaciny delimitatio - rozgraniczenie) - określenie szczegółowego przebiegu granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę. Dokonuje jej zwykle dwustronna komisja delimitacyjna opierając się doktryna cartera znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest doktryna Cartera znaczenie w Słownik D .