BREŻNIEWA DOKTRYNA co to jest
Co to jest DOKTRYNA BREŻNIEWA. Definicja doktryna ograniczonej suwerenności) - radziecka doktryna.

Czy przydatne?

Co to jest doktryna Breżniewa

Definicja DOKTRYNA BREŻNIEWA: doktryna Breżniewa (albo doktryna ograniczonej suwerenności) - radziecka doktryna określająca politykę wobec krajów Układu Warszawskiego, sformułowana po wkroczeniu wojsk Układu do Czechosłowacji 20 sierpnia 1968 roku celem położenia kresu procesowi liberalizacji politycznej w tym państwie, mówiąca o prawie do interwencji w innym kraju komunistycznym w przypadku zagrożenia podstaw ustrojowych tego państwa. Została przedstawiona po raz pierwszy w artykule Siergieja Kowaliowa na łamach "Prawdy" 25 września 1968 roku zatytułowanym "Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania krajów socjalistycznych", gdzie argumentowano, iż suwerenność każdego z krajów socjalistycznych nie może stać w sprzeczności z interesami światowego socjalizmu. W dalszym ciągu została rozwinięta poprzez radzieckiego ministra spraw zagranicznych Andrieja Gromykę w przemówieniu na forum Zebrania Ogólnego ONZ 3 października 1968 roku i potwierdzona poprzez sekretarza generalnego KPZR Leonida Breżniewa 13 listopada 1968 roku w wystąpieniu na V Kongresie PZPR w Warszawie. Ewidentnie sprzeczna z zasadami suwerenności krajów i nieingerencji w kwestie wewnętrzne, została potępiona poprzez nie wszystkie państwa bloku komunistycznego (Albania, Chiny, Rumunia). Doktryną tą uzasadniano jeszcze interwencję radziecką w Afganistanie w 1979 roku, lecz została ona odrzucona poprzez Michaiła Gorbaczowa, który doszedł do władzy w ZSRR w 1985 roku

Czym jest doktryna Breżniewa znaczenie w Słownik D .