DELIMITACJA co to jest
Co to jest DELIMITACJA. Definicja delimitatio - rozgraniczenie) - określenie szczegółowego.

Czy przydatne?

Co to jest delimitacja

Definicja DELIMITACJA: delimitacja (z z łaciny delimitatio - rozgraniczenie) - określenie szczegółowego przebiegu granicy pomiędzy dwoma krajami i naniesienie jej na mapę. Dokonuje jej zwykle dwustronna komisja delimitacyjna opierając się na zawartej przedtem umowy międzynarodowej (na przykład traktatu pokojowego). Dokumenty sporządzone poprzez komisję są fundamentem do przeprowadzenia demarkacji granicy, jest to wytyczenia jej w terenie

Czym jest delimitacja znaczenie w Słownik D .