DEKLARACJA ZASAD PRAWA co to jest
Co to jest DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO. Definicja międzynarodowego - dokument przyjęty.

Czy przydatne?

Co to jest deklaracja zasad prawa międzynarodowego

Definicja DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO: deklaracja zasad prawa międzynarodowego - dokument przyjęty poprzez Zebranie Ogólne ONZ 24 października 1970 roku pod nazwą "deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania krajów odpowiednio z Kartą Narodów Zjednoczonych."
Zmienia 7 fundamentalnych zasad obowiązujących państwa w działaniach międzynarodowych:
1) powstrzymywanie się od groźby użycia siły albo jej użycia,
2) załatwianie sporów międzynarodowych środkami pokojowymi,
3) nieingerencja w kwestie wewnętrzne innych krajów,
4) wymóg współdziałania krajów w różnych dziedzinach bezwzględnie na różnice ustrojów politycznych, gospodarczych i socjalnych,
5) równouprawnienie i samostanowienie narodów,
6) suwerenna równość krajów, 7) wymóg wypełniania zobowiązań w dobrej wierze

Czym jest deklaracja zasad prawa znaczenie w Słownik D .