BSEC co to jest
Co to jest BSEC. Definicja Sea Economic Cooperation - Współpraca Gospodarcza Krajów Morza Czarnego.

Czy przydatne?

Co to jest BSEC

Definicja BSEC: BSEC (z angielskiego: Black Sea Economic Cooperation - Współpraca Gospodarcza Krajów Morza Czarnego) - regionalna organizacja współpracy gospodarczej i politycznej, utworzona z inicjatywy Turcji na mocy deklaracji podpisanej w Stambule 25 czerwca 1992 roku poprzez 11 krajów: Albanię, Armenię, Azerbejdżan, Bułgarię, Gruzję, Grecję, Mołdawię, Rumunię, Rosję, Turcję i Ukrainę. Początkowo stanowiła nieformalne forum współpracy międzyrządowej; 5 czerwca 1998 roku w Jałcie podpisano Kartę ustanawiającą Organizację Współpracy Gospodarczej Krajów Morza Czarnego; weszła ona w życie 1 maja 1999 roku. Odpowiednio z Kartą kluczowe cele BSEC to:
- działanie w duchu przyjaźni i dobrosąsiedztwa i wzmacnianie wzajemnego poszanowania i zaufania, dialogu i współpracy,
- dalszy postęp i dywersyfikacja współpracy bilateralnej i multilateralnej,
- pogłębianie współpracy gospodarczej, między innymi przez tworzenie przyjaznego biznesowi środowiska.
BSEC ma sporo obszarów zainteresowania, między innymi handel i postęp gospodarczy, turystyka, transport i komunikacja, energetyka, pokonywanie przestępczości zorganizowanej i przemytu narkotyków, broni i materiałów radioaktywnych, kontakty międzyludzkie. Kluczowym organem decydującym jest Porada Ministrów Spraw Zagranicznych, zbierająca się przynajmniej raz na 6 miesięcy; czasami organizowane są szczyty szefów krajów i rządów, które jednak nie są regularnym organem. Trwające 6 miesięcy przewodnictwo sprawują następne państwa w porządku alfabetycznym.
W kwietniu 2004 roku do BSEC przystąpiła Serbia i Czarnogóra; po secesji Czarnogóry członkiem BSEC pozostała tylko Serbia. W 2009 roku 13 krajów miało status obserwatora, w tym Polska; także kilka organizacji pozarządowych było obserwatorami BSEC. Siedziba BSEC znajduje się w Stambule.witryna internetowa: http://www.bsec-organization.org/

Czym jest BSEC znaczenie w Słownik B .