BIMSTEC co to jest
Co to jest BIMSTEC. Definicja of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic.

Czy przydatne?

Co to jest BIMSTEC

Definicja BIMSTEC: BIMSTEC (z angielskiego: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - Inicjatywa Zatoki Bengalskiej na rzecz Multisektorowej Współpracy Technicznej i Gospodarczej) - subregionalne ugrupowanie stanowiące skutek zbieżności kierunku 'Look East' w polityce zagranicznej Indii i 'Look West' w polityce zagranicznej Tajlandii, założone w Bangkoku 6 czerwca 1997 roku poprzez Bangladesz, Indie, Sri Lankę i Tajlandię (BIST-EC); Myanmar, który był obserwatorem spotkania inauguracyjnego, dołączył 22 grudnia 1997 roku, a w 2003 roku członkami zostały także Bhutan i Nepal. Państwa członkowskie BIMSTEC mają łącznie populację 1,3 miliarda osób (ok. 1/5 światowej populacji), a łączny PKB to ok. 750 mld dolarów.
Wg deklaracji założycielskiej celami są: powstanie warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego, przyspieszenie postępu społecznego, wzajemna współpraca w interesujących strony sprawach, wzajemne wsparcie szkoleniowo-badawcze, współpraca w wysiłkach wspierających i uzupełniających narodowe plany rozwoju, współpraca z innymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi. Na spotkaniu ministerialnym w Dhace (Bangladesz) 19 listopada 1998 roku wyznaczono 6 priorytetowych obszarów współpracy: handel i inwestycje, transport i komunikacja, energia, turystyka, technologia, rybołóstwo. Na spotkaniu ministerialnym w Dhace 18-19 grudnia 2005 roku listę tę wydłużono do 13. Przewodnią rolę w większości obszarów współpracy pełnią Indie (4 obszary) i Tajlandia (3 obszary). 8 lutego 2004 roku w Phuket (Tajlandia) podpisano porozumienie ramowe w kwestii utworzenia strefy wolnego handlu.
Głównym organem BIMSTEC są coroczne spotkania ministerialne; często zbiera się Komitet Starszych Przedstawicieli. Podwójnie jak dotąd odbyły się szczyty przywódców: 31 lipca 2004 roku w Bangkoku (Tajlandia) i 13 listopada 2008 roku w New Delhi (Indie). Przewodnictwo w BIMSTEC wymienia się w porządku alfabetycznym i trwa najczęściej 2-3 lata.witryna internetowa: http://www.bimstec.org/

Czym jest BIMSTEC znaczenie w Słownik B .