AGRESJA co to jest
Co to jest AGRESJA. Definicja aggressio- napaść)- zbrojna napaść jednego bądź kilku krajów na inne.

Czy przydatne?

Co to jest agresja

Definicja AGRESJA: agresja- (od z łaciny aggressio- napaść)- zbrojna napaść jednego bądź kilku krajów na inne, zakazana poprzez współczesne prawo międzynarodowe. W umowie międzynarodowej definicja to pojawiło się w 1919 roku w Pakcie Ligi Narodów. Po raz pierwszy agresja została zdelegalizowana kompletnie w pakcie Brianda-Kellogga z 27 sierpnia 1928 roku. Po II Wojnie Światowej zakaz agresji stał się jedną z głównych norm praw międzynarodowego, usankcjonowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku.
W następnych latach trwały prace nad określeniem istoty agresji, uwieńczone przyjęciem poprzez Zebranie Ogólne ONZ 14 grudnia 1974 roku rezolucji nr 3314 zawierającej definicję agresji. Wprowadza ona zasadę pierwszeństwa, oznaczającą iż agresorem jest kraj, które pierwsze popełni jeden z następujących czynów:
1) zbrojny atak, okupacja wojskowa albo aneksja przy zastosowaniu siły,
2) bombardowanie albo użycie jakiejkolwiek broni przeciw terytorium innego państwa,
3) blokada portów albo wybrzeży,
4) atak na siły zbrojne, marynarkę handlową albo lotnictwo cywilne innego państwa,
5) użycie sił zbrojnych stacjonujących w regionie innego państwa w sposób sprzeczny z porozumieniem określającym warunki stacjonowania,
6) udostępnienie własnego terytorium innemu państwu, które wykorzystuje je do dokonania agresji przeciw państwu trzeciemu,
7) wysyłanie zbrojnych band dokonujących ataków przeciw innemu państwu. Spis ta nie jest wyczerpująca- Porada Bezpieczeństwa ONZ może postanowić, iż również inne gesty stanowią agresję. Tenże organ jest upoważniony do stwierdzenia odpowiedzialności międzynarodowej za agresję i postanowić o podjęciu akcji zbrojnej przeciw agresorowi. Jak do chwili obecnej decyzję taką podjęto raptem podwójnie: w 1950 roku przeciw Korei Północnej, która dokonała agresji na Koreę Południową i w 1991 roku przeciw Irakowi, który zaanektował Kuwejt

Czym jest agresja znaczenie w Słownik A .