UZALEŻNIENIA co to jest
Definicja uzależnienia znaczy: psychoaktywnej, niemożnością kontrolowania swojego zachowania przy.

Czy przydatne?

Co to znaczy uzależnienia

Wyjaśnienie: Uzależnienia objawiają się mocnym pragnieniem albo poczuciem przymusu przyjmowania danej substancji psychoaktywnej, niemożnością kontrolowania swojego zachowania przy rozpoczynaniu jej przyjmowania albo kończeniu. Osoba uzależniona może przyjmować większe dawki niż zamierzała, zaś jej wysiłki zmierzające do pomniejszenia dawek okazują się nieskuteczne. Mogą pojawiać się przykre choroby cielesne po przerwie w zażywaniu substancji, na przykład alkoholowy zespół abstynencyjny może objawiać się drżeniem rąk, powiek albo języka, poceniem się, mdłościami, nudnościami albo wymiotami, podwyższeniem ciśnienia, pobudzeniem, bólami głowy, bezsennością, osłabieniem, drgawkami i przemijającymi omamami wzrokowymi, dotykowymi albo słuchowymi. Osoba uzależniona może mieć skłonność do łagodzenia objawów abstynencyjnych używaniem tej samej albo podobnej substancji, od której jest uzależniona. Uzależniony uporczywie przyjmuje substancję, pomimo oczywistych dowodów szkodliwych skutków swojego uzależnienia.
Z czasem wymienia się tolerancja organizmu na działanie substancji - zwykle potrzebne są coraz większe dawki, aby spowodować oczekiwany skutek. W razie alkoholizmu tolerancja może na początku wzrastać (można wypić coraz więcej), z czasem jednak może się zmniejszyć tak, iż już w miarę niewielkie dawki alkoholu wystarczają do upicia się.
Uzależniony jest silnie pochłonięty sprawą przyjmowania substancji psychoaktywnej. Regularnie zmieniają się jego dotychczasowe zainteresowania i zamiłowania albo wręcz je porzuca. Niekiedy ogranicza chwilę na wszelakie inne kwestie. Coraz więcej czasu pochłaniają działania powiązane z poszukiwaniem i przyjmowaniem substancji albo uwalnianie się od przykrych następstw jej działania.
W leczeniu uzależnień stosuje się w pierwszej kolejności psychoterapię grupową. W razie uzależnienia od alkoholu albo narkotyków niekiedy niezbędna bywa na początku detoksykacja na oddziale detoksykacyjnym. Wobec rozwoju nowoczesnych, efektywnych metod psychoterapii uzależnień, etapowo odchodzi się już od stosowania esperalu albo anticolu. Idealne polskie ośrodki odwykowe osiągają wysoką efektywność - aż 50% pacjentów po ukończeniu 6-cio tygodniowej terapii na oddziale całodobowym utrzymuje abstynencję, od alkoholu jeszcze 2 lata po terapii. Przewarzająca część spośród pozostałych pacjentów upija się sporadycznie albo pije ciągami rzadszymi i krótszymi niż przed terapią. Osoby uzależnione mogą dodatkowo zwiększyć własne szanse na utrzymanie abstynencji, uczestnicząc w zaawansowanych programach terapii uzależnień, w ekipach zapobiegania nawrotom, warsztatach poświęconych duchowości i utrzymując kontakt z ekipami samopomocowymi, jak na przykład AA albo kluby abstynenckie.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest uzależnienia znaczenie w Słownik U .