SPOŁECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI co to jest
Definicja trening umiejętności społecznych znaczy: u uczestników podnieść poziom zdolności radzenia.

Czy przydatne?

Co to znaczy trening umiejętności społecznych

Wyjaśnienie: Prowadzone pod okiem wyszkolonej osoby (trenera, czasem psychoterapeuty) ćwiczenia grupowe, mające u uczestników podnieść poziom zdolności radzenia sobie z wieloma sytuacjami społecznymi. Trening taki bazuje zwykle na wyuczeniu i przećwiczeniu ustalonych, pożądanych i wartościowych reakcji i/albo na pozbywaniu się reakcji niepoprawnych, nieprzystosowawczych czy wręcz patologicznych. Z uwagi na fakt, iż zwykle trenowane zdolności dotyczą funkcjonowania w stosunkach z innymi członkami społeczeństwa a regularnie nawet osobami bliskimi, trening taki sprowadza się zazwyczaj do zdolności interpersonalnych.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest trening umiejętności znaczenie w Słownik T .