STRES co to jest
Definicja stres znaczy: socjalne, problemy albo zagrożenia dotyczące jednej albo kilku osób, lecz.

Czy przydatne?

Co to znaczy stres

Co to jest STRES Stres mogą powodować dramatyczne wydarzenia (na przykład katastrofy), obejmujące całe ekipy socjalne, problemy albo zagrożenia dotyczące jednej albo kilku osób, lecz również drobne, codzienne uciążliwości (jak np hałas czy palenie papierosów). Większe znaczenie niż samo wydarzenie, mogące być źródłem stresu, może mieć jego subiektywna ocena, a również ocena możliwości poradzenia sobie z stworzonymi trudnościami. Pomocne są przy tym zdolności radzenia sobie z pojawiającymi się negatywnymi emocjami i zdolność korzystania ze wsparcia społecznego.
Krótkotrwała reakcja na stres bazuje na mobilizacji organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego i aktywności umysłowej. Powiększa się ciśnienie krwi, podwyższa tętno i poziom cukru, zwężają naczynia krwionośne w skórze, myśli biegną szybciej, szybsze są także reakcje na bodźce. Ciało i umysł opracowane są do działania, do walki albo ucieczki. Pojawiają się emocje takie jak strach, lęk, złość, wrogość.
Przedłużający się stan mobilizacji organizmu może prowadzić do wyczerpania i spadku odporności na impulsy wywołujące stres. Działające nieustannie stresory, jak na przykład ciągłe kłopoty w pracy czy niecelny związek małżeński, mogą niekiedy powodować większe szkody niż znaczące, jednokrotne niepowodzenie, aczkolwiek wrażliwość na cierpienie osoby dotkniętej codziennymi zmartwieniami czy przykrościami może być stępiona. Podobne zdarzenie obserwuje się w razie żaby, która da się ugotować żywcem, jeżeli temperaturę wody podnosić etapowo.
Stres wpływa na aktywność układu odpornościowego, podwyższając ryzyko ostrej infekcji dróg oddechowych. Może powodować niedokrwienie mięśnia sercowego, zakłócenia pracy serca i jego pomniejszoną wydolność. Może nasilić predyspozycję do zachorowania na raka.
Życie jest wyzwaniem, które niesie z sobą konieczność przeżywania stresu. Całkowite wyeliminowanie stresu nie jest możliwe ani potrzebne. Możliwe jest z kolei uczenie się strategii radzenia sobie ze stresem, aby zminimalizować jego niekorzystne efekty. Radzenie sobie ze stresem obejmuje doraźne obniżanie przykrego napięcia, łagodzenie negatywnych stanów emocjonalnych i poszukiwanie rozsądnych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów, powodujących stres.
Spostrzeżenie, iż niektórzy więźniowie obozów koncentracyjnych przeżyli je w dobrym stanie psychicznym, a później wiedli długie i udane życie, doprowadziło Antonovsky'ego do sformułowania koncepcji, w przekonaniu której odporność na stres i tendencja do zachowań prozdrowotnych zależy od określonej orientacji życiowej. Orientacja ta, nazwana poprzez niego poczuciem koherencji, objawia się pewnością, iż życie ma swój sedno i porządek, iż pojawiające się wydarzenia są przewidywalne i wytłumaczalne, sprostanie wymogom życia jest możliwe i iż wymogi te są wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania. Taka postawa wobec życia powiększa odporność człowieka na dolegliwości i wpływa na jego długość.
Przyg. Bogusław Włodawiec
Spostrzeganie:
nazywa się złożony układ mechanizmów kierujący do ukształtowania się subiektywnego obrazu rzeczywistości, spostrzeżenia. Fundamentem tych mechanizmów są określone czynności jest to widzenie stres co to jest.
Stalker:
Stalker - osoba, która dopuszcza się stalkingu stres definicja.
Sympatyczny (Współczulny) Układ Nerwowy:
autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna za wprowadzanie w organizmie stanu mobilizacji i pobudzenia, przygotowywania organizmu do ewentualnego wysiłku związanego z koniecznością stawienia stres co znaczy.
Schizofrenia:
znaczy dosłownie rozpad umysłu albo serca. Zaburzenia schizofreniczne to ekipa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: postępująca strata kontaktu ze światem i stres słownik.
Syntonia:
właściwość osobowościowa polegająca na chętnym i łatwym uzyskiwaniu porozumienia z otoczeniem, łatwość i poprawność funkcjonowania w szerszej ekipie socjalnej, nadawanie na tych samych falach z stres znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest stres znaczenie w Słownik S .