STRES co to jest
Definicja stres znaczy: socjalne, problemy albo zagrożenia dotyczące jednej albo kilku osób, lecz.

Czy przydatne?

Co to znaczy stres

Co to jest STRES Stres mogą powodować dramatyczne wydarzenia (na przykład katastrofy), obejmujące całe ekipy socjalne, problemy albo zagrożenia dotyczące jednej albo kilku osób, lecz również drobne, codzienne uciążliwości (jak np hałas czy palenie papierosów). Większe znaczenie niż samo wydarzenie, mogące być źródłem stresu, może mieć jego subiektywna ocena, a również ocena możliwości poradzenia sobie z stworzonymi trudnościami. Pomocne są przy tym zdolności radzenia sobie z pojawiającymi się negatywnymi emocjami i zdolność korzystania ze wsparcia społecznego.
Krótkotrwała reakcja na stres bazuje na mobilizacji organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego i aktywności umysłowej. Powiększa się ciśnienie krwi, podwyższa tętno i poziom cukru, zwężają naczynia krwionośne w skórze, myśli biegną szybciej, szybsze są także reakcje na bodźce. Ciało i umysł opracowane są do działania, do walki albo ucieczki. Pojawiają się emocje takie jak strach, lęk, złość, wrogość.
Przedłużający się stan mobilizacji organizmu może prowadzić do wyczerpania i spadku odporności na impulsy wywołujące stres. Działające nieustannie stresory, jak na przykład ciągłe kłopoty w pracy czy niecelny związek małżeński, mogą niekiedy powodować większe szkody niż znaczące, jednokrotne niepowodzenie, aczkolwiek wrażliwość na cierpienie osoby dotkniętej codziennymi zmartwieniami czy przykrościami może być stępiona. Podobne zdarzenie obserwuje się w razie żaby, która da się ugotować żywcem, jeżeli temperaturę wody podnosić etapowo.
Stres wpływa na aktywność układu odpornościowego, podwyższając ryzyko ostrej infekcji dróg oddechowych. Może powodować niedokrwienie mięśnia sercowego, zakłócenia pracy serca i jego pomniejszoną wydolność. Może nasilić predyspozycję do zachorowania na raka.
Życie jest wyzwaniem, które niesie z sobą konieczność przeżywania stresu. Całkowite wyeliminowanie stresu nie jest możliwe ani potrzebne. Możliwe jest z kolei uczenie się strategii radzenia sobie ze stresem, aby zminimalizować jego niekorzystne efekty. Radzenie sobie ze stresem obejmuje doraźne obniżanie przykrego napięcia, łagodzenie negatywnych stanów emocjonalnych i poszukiwanie rozsądnych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów, powodujących stres.
Spostrzeżenie, iż niektórzy więźniowie obozów koncentracyjnych przeżyli je w dobrym stanie psychicznym, a później wiedli długie i udane życie, doprowadziło Antonovsky'ego do sformułowania koncepcji, w przekonaniu której odporność na stres i tendencja do zachowań prozdrowotnych zależy od określonej orientacji życiowej. Orientacja ta, nazwana poprzez niego poczuciem koherencji, objawia się pewnością, iż życie ma swój sedno i porządek, iż pojawiające się wydarzenia są przewidywalne i wytłumaczalne, sprostanie wymogom życia jest możliwe i iż wymogi te są wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania. Taka postawa wobec życia powiększa odporność człowieka na dolegliwości i wpływa na jego długość.
Przyg. Bogusław Włodawiec
Co znaczy Sezonowe Zaburzenie Afektywne (SAD):
Porównanie z angielskiego: Seasonal Affective Disorder - SAD). Zespół depresyjny pojawiający się w okresach zmniejszonej ilości naturalnego światła w przyrodzie (jesienią, zimą), częste w szczególności u osób stres co znaczy.
Krzyżówka Stresor:
Dlaczego stres. Lazarus i Cohen wyróżnili niżej wymienione kategorie stresorów. Kataklizmy Kataklizmy oznaczają wypadki, zdarzające się kilku osobom albo całym społecznościom równocześnie. Zazwyczaj są stres krzyżówka.
Co to jest Schizofrenia:
Jak lepiej znaczy dosłownie rozpad umysłu albo serca. Zaburzenia schizofreniczne to ekipa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: postępująca strata kontaktu ze światem i stres co to jest.
Słownik Świadomość:
Kiedy wewnętrznym odzwierciedleniem rzeczywistości. Podobnie jak rzeczywistość - świadomość to również zdarzenie dynamiczne. Czynności świadome odnoszą się do ustalonych elementów, osób, zjawisk. Właśnie stres słownik.
Czym jest Systematyczna Desensytyzacja:
Od czego zależy terapeutyczna użytkowana w leczeniu zaburzeń lękowych, zaproponowana poprzez psychiatrę Josepha Wolpego (in. systematyczne odczulanie). Bazuje na uczeniu pacjenta uzyskiwania stanu emocjonalnej stres czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest stres znaczenie w Słownik S .