SAMOPOMOC co to jest
Definicja samopomoc znaczy: dla osób z różnorodnymi problemami zdrowotnymi odgrywają specjalną rolę.

Czy przydatne?

Co to znaczy samopomoc

Wyjaśnienie: Pomoc wzajemna, pomoc we własnym zakresie. Ekipy samopomocowe (ekipy wzajemnej pomocy) poświęcone dla osób z różnorodnymi problemami zdrowotnymi odgrywają specjalną rolę pośród wielu różnorodnych mechanizmów oparcia. Ekipy te stanowią wielką, regularnie niedocenianą pomoc dla działań w dziedzinie ochrony zdrowia. W okolicy stowarzyszeń i fundacji, efektywnie wspierają one i uzupełniają działania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w wielu sytuacjach wyręczają je, przejmując długoterminową opiekę i wspierając psychicznie ich przewlekle chorych podopiecznych.
Tajemnica skuteczności oddziaływań grup samopomocy bazuje między innymi na tym, iż są one źródłem, regularnie niewymiernych, korzyści dla swoich uczestników, gdyż umożliwiają im: szerzenie wiedzy o wspólnym problemie i uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu;
emocjonalne i socjalne oparcie, które umożliwia i ułatwia opanowanie urazu będącego efektem zaistniałego problemu;
zapanowanie nad losem, dzięki wzajemnemu wspieraniu się i zaspokajaniu zbliżonych potrzeb i dzięki akceptacji problemu;
rozbudzenie własnych możliwości terapeutycznych przez poznanie i przyswojenie sposobów jakie wykorzystują inni członkowie ekipy w radzeniu sobie z ustalonym problemem;
osiągnięcie, przez kontakt i wspólne działania z osobami mającymi ten sam problem, psychospołecznego substytutu tego, co utraciło się na skutek swojej niepełnosprawności.
Skutkiem tego jest wytworzenie się nowego układu stosunku międzyludzkich i nowego metody funkcjonowania w społeczeństwie.
Bardzo ważne to jest, iż w ekipie samopomocy obowiązuje zasada równości dzięki której wszyscy jej członkowie mają taki sam status. Innym istotnym elementem jest fakt, iż uczestnictwo w ekipie jest kompletnie dobrowolne, a każdy z uczestników decyduje o sobie. Każdy, kto przystępuje do takiej ekipy, robi to z racji na własne swoje problemy, a równocześnie może czuć się w niej bezpiecznie, gdyż zasadą jest, iż omawiane kwestie i poruszane problemy nie mają prawa "wyjść" poza grupę.
Pośród polskich grup samopomocowych w najwyższym stopniu znane są ekipy dla osób związanych z problemem alkoholowym jest to Wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA), Ekipy Rodzinne Al-Anon i Alateen i kluby abstynenta.
Przyg. dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest samopomoc znaczenie w Słownik S .