SAMOBÓJSTWO co to jest
Definicja samobójstwo znaczy: mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa.

Czy przydatne?

Co to znaczy samobójstwo

Wyjaśnienie: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej "estetyczne" typy zgonu (na przykład otrucie lekami, gazem), mężczyźni zaś bardziej gwałtowne, jak np. rzucenie się pod koła pojazdu, czy skok z wysokości.
W sporym procencie samobójstwa są powiązane z zaburzeniami psychicznymi. Przeważnie popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję, schizofrenię i alkoholizm.
Niekiedy społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności sprzyjające popełnieniu samobójstwa. Odznacza się trzy przyczyny popełnienia samobójstwa: przeciwko społeczeństwu (samobójstwo egoistyczne), dla dobra społeczeństwa (samobójstwo altruistyczne) i samobójstwo dokonywane w momentach kryzysowych (tak zwany samobójstwo anomiczne).
Impulsy ryzyka popełnienia samobójstwa: pora roku: wiosna i jesień;
dni tygodnia: poniedziałek i wtorek;
wiek ponad 45 r.ż.;
płeć męska;
rozwód albo owdowienie;
osamotnienie;
zła przypadek materialna;
strata pracy;
samobójstwo pośród osób bliskich;
przewlekłe dolegliwości somatyczne;
przewlekłe bóle;
nieuleczalne dolegliwości;
sygnały samobójstwa;
złowieszczy spokój;
depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami samobójczymi;
nadużywanie alkoholu;
schizofrenia w szczególności z omamami słuchowymi rozkazującymi;
zaburzenia osobowości.
Zespół charakterystycznych zachowań dla osoby mającej popełnić samobójstwo zwany jest zespołem presuicydalnym.
Człowiek chory na depresję i planujący samobójstwo może zdecydować się na zabicie bliskich. U chorego motywem może być chęć chronienia ich przed sytuacją bez wyjścia, nieszczęściem i cierpieniem, również przed prześladowaniem, aresztowaniem i innym zagrożeniem.
Zamiary samobójcze, w szczególności u człowieka z czynnikami ryzyka samobójstwa, nie mogą być lekceważone. Otoczenie takiego człowieka powinno skłonić go do niezwłocznego skontaktowania się z psychiatrą albo psychologiem. Nie powinno się takiej osoby pozostawiać w samotności, należy zabezpieczyć dostęp do trucizn, leków i innych narzędzi samobójczych. Jeśli chory człowiek z zagrożeniem samobójstwem nie wyraża zgody na hospitalizację może być przyjęty na leczenie psychiatryczne bez zgody. Pozwala na to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 r. Istotną rolę w zapobieganiu samobójstwom odgrywają również telefony zaufania.
Autor: doktor psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny

Czym jest samobójstwo znaczenie w Słownik S .