PSYCHOZY co to jest
Definicja psychozy znaczy: przekonaniami, sprzecznymi z indywidualnym doświadczeniem, nie poddające.

Czy przydatne?

Co to znaczy psychozy

Wyjaśnienie: Psychozy objawiają się między innymi urojeniami i (albo) omamami. Urojenia są fałszywymi przekonaniami, sprzecznymi z indywidualnym doświadczeniem, nie poddające się logicznej, rzeczowej argumentacji ani wymowie faktów.
Niekiedy urojenia mogą tworzyć rozbudowany, powiązany i spójny mechanizm. Należy jednak odróżnić urojenia od panujących w danej ekipie kulturowej recenzji, przesądów, uprzedzeń i zabobonów. Urojenia dotyczą normalnie cech samego chorego i jego roli socjalnej. Chory może mieć wrażenie, iż jego myśli są nasyłane, zbierane albo odsłaniane, może mieć urojenia wpływu, oddziaływania albo owładnięcia odnośnie ruchów jego ciała, kończyn, lub ustalonych myśli, działań czy odczuć. Może mieć przekonanie o umiejętności wpływu na pogodę, wrażenie pozostawania w łączności z przybyszami innego świata, urojenia wielkościowe, posłannicze, wynalazcze albo reformatorskie i na przykład podejmować próby przekonania polityków do swojego projektu reform socjalnych. Może mieć urojenia ksobne (wyobrażać sobie, iż obcy ludzie interesują się nim, mówią o nim), erotyczne (kobieta może mieć przekonanie, iż wszyscy mężczyźni usiłują ją uwieść), prześladowcze, hipochondryczne (na przykład przekonanie o braku jakiegoś organu wewnętrznego) albo katastroficzne.
Omamy mogą dotyczyć każdego ze zmysłów. Omamy słuchowe mogą bazować na słyszeniu dźwięków, szumu, albo głosów, na przykład komentujących zachowanie chorego, rozmawiających pomiędzy sobą, wydających choremu polecenia. Chory może czuć niemiły zapach (omamy węchowe), który może interpretować jako obecność gazu w powietrzu. Omamy smakowe mogą wyrażać się odczuwaniem nieprzyjemnego smaku potraw, co dla chorego może oznaczać truciznę. Omamy wzrokowe mogą bazować na widzeniu nieobecnych osób, rzeczy albo zjawisk.
Poszczególne psychozy wyróżniają się specyficznymi symptomami, na przykład schizofrenia katatoniczna objawia się między innymi pobudzeniem, bezcelową aktywnością ruchową albo przeciwnie -osłupieniem, zastyganiem w dziwacznych pozycjach, utrzymywaniem sztywnej pozycji przy próbach spowodowania ruchu albo giętkości woskowej (utrzymywaniem kończyn i tułowia w pozycjach przyznanych z zewnątrz). Pośród psychoz zmienia się między innymi schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, niezróżnicowaną, rezydualną, prostą, uporczywe zaburzenia urojeniowe, ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, zaburzenia schizoafektywne i psychozy wywołane używaniem alkoholu albo narkotyków.
Leczenie psychoz dzieje się pod kontrolą lekarza psychiatry i bazuje na stosowaniu neuroleptyków. Oddziaływania psychologiczne służą normalnie pomocy w przystosowaniu społecznym chorego.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest psychozy znaczenie w Słownik P .