GESTALT PSYCHOTERAPIA co to jest
Definicja psychoterapia Gestalt znaczy: zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego.

Czy przydatne?

Co to znaczy psychoterapia Gestalt

Wyjaśnienie: Psychoterapia Gestalt (niem. Gestalt - postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci.
Leczenie Gestalt lokuje się w szerokim nurcie terapii wywodzących się z psychologii humanistycznej (zwanej również podejściem fenomenologiczno-egzystencjalnym w psychologii) w okolicy takich koncepcji, jak leczenie skoncentrowana na kliencie Rogersa i logoterapia Frankla. Tradycyjnie psychologia humanistyczna uważana jest za trzecią drogę wobec psychoanalizy i behawioryzmu.
Kluczowe założenia terapii Gestalt są charakterystyczne dla nurtu psychoterapii wywodzącego się z psychologii humanistycznej. Odpowiednio z tymi założeniami, źródłem zaburzeń emocjonalnych jest pewna niedojrzałość osobowości polegająca na braku integracji miedzy przyjętymi normami postępowania, systemem wartości i poczuciem obowiązku z jednej strony, a popędami, pragnieniami, potrzebami biologicznymi i emocjonalnymi z drugiej. Sprzeczne tendencje są w stałym, nieświadomym konflikcie. Osoba z zaburzeniami emocjonalnymi unika tego konfliktu, oddzielając się od własnych przeżyć, wskutek czego w ogóle nie uświadamia sobie pewnych swoich doświadczeń, emocji czy potrzeb. Prowadzi to do odgrywania fałszywej roli odpowiednio z oczekiwaniami otoczenia i do systematycznej frustracji potrzeb i chronicznego napięcia emocjonalnego.
Celem terapii Gestalt jest pomoc w odkryciu autentycznych pragnień, emocji i potrzeb pacjenta, pomoc w budowie własnego, autonomicznego mechanizmu wartości i powstanie warunków do integracji osobowości. Zakłada się, iż przyrost świadomości własnych potrzeb umożliwia ich zaspokojenie, zaś pełne doświadczanie siebie stanowi warunek nawiązywania autentycznych kontaktów z innymi ludźmi, zamiast odgrywania fałszywych ról.
Z prawem do bycia sobą wiąże się mocno akcentowana sprawa odpowiedzialności za swoje wybory i swoje postępowanie. Stąd wszelakie decyzje, jakie pacjent podejmuje w czasie terapii, powinny wynikać z jego autonomicznych wyborów, za które sam ponosi odpowiedzialność.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest psychoterapia Gestalt znaczenie w Słownik P .