ZDROWIA PSYCHOLOGIA co to jest
Definicja psychologia zdrowia znaczy: można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej.

Czy przydatne?

Co to znaczy psychologia zdrowia

Co to jest PSYCHOLOGIA ZDROWIA Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, dolegliwości i mechanizmu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelakie psychologiczne aspekty powiązane ze zdrowiem. Psychologia zdrowia zbliża się swym zakresem do medycyny psychosomatycznej, medycyny behawioralnej i psychiatrii.
Badania prowadzone w ramach tej dziedziny zaowocowały różnymi teoriami gdzie tłumaczy się i opisuje postawy i zachowania prozdrowotne, wpływ stresu i innych czynników na zdrowie człowieka, a również opisuje się metody radzenia sobie z chorobą.
Odpowiednio z koncepcjami wypracowanymi w ramach psychologii zdrowia, tradycyjny, dychotomiczny podział zdrowie - dolegliwość jest omyłkowy. Chcąc trafnie opisać stany dolegliwości i zdrowia, należy umieścić je na kontinuum. Na jednym krańcu znajdzie się osoba poważnie zagrożona przedwczesnym zgonem. Drugi kraniec opisywałby najlepszy stan zdrowia i odporności na dolegliwości. Pozycja na tym kontinuum nie jest statyczna. Ponadto "zdrowy" kraniec kontinuum uwzględnia również stopień, w jakim człowiek doświadcza radości i pełni życia.
Psychologia zdrowia przyjmuje biopsychospołeczny schemat zdrowia, wymagający całościowego podejścia do pacjenta, uwzględniając impulsy biologiczne, socjalne i psychologiczne. Znaczy to uwzględnianie wpływu leczenia na "całego" pacjenta, a nie tylko na chory organ wymagający naprawy. W modelu biomedycznym nie zwraca się uwagi na całość, gdyż uwzględnia on wyłącznie impulsy biologiczne. Uwaga skupiona jest na ciele i chorobie, kosztem traktowania pacjenta jako osoby.
Rosnąca popularność modelu biopsychospołecznego poparta jest wynikami badań empirycznych. Istnieją niezbite dowody, iż impulsy powiązane z zachowaniami wpływają na 7 spośród 10 głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych
Projekcja:
ujawnianie własnych potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja używana jest w projekcyjnych technikach badania psychologicznego. Także wszelakie psychologia zdrowia co to jest.
Psychoza Korsakowa:
odmiennie: alkoholowy zespół amnestyczny, zespół Wernickego-Korsakowa) występuje po wielu latach intensywnego picia, jako przejaw ciężkich zaburzeń metabolicznych. Ważną rolę w jej stworzeniu psychologia zdrowia definicja.
Psychoterapia Gestalt:
Gestalt (niem. Gestalt - postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci. Leczenie Gestalt lokuje się w szerokim psychologia zdrowia co znaczy.
Politoksykomania:
Jednoczesne nadużywanie i/albo uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków i leków). Przyg.: Wojciech Imielski psychologia zdrowia słownik.
Preambuła AA:
Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy podzielone są nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, by rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym psychologia zdrowia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest psychologia zdrowia znaczenie w Słownik P .