MORALNE MOLESTOWANIE co to jest
Definicja molestowanie moralne znaczy: inną jednostkę albo grupę przy zastosowaniu systematycznej i.

Czy przydatne?

Co to znaczy molestowanie moralne

Co to jest MOLESTOWANIE MORALNE Podobnie jak mobbing, molestowanie moralne znaczy mechanizm rozmyślnej destrukcji jednostki poprzez inną jednostkę albo grupę przy zastosowaniu systematycznej i trwającej w okresie przemocy psychicznej.
Autorka terminu (MF Hirigoyen), który powstał na gruncie francuskiej psychologii klinicznej, kładzie nacisk na aspekt godności i praw jednostki, w które takie praktyki są bezpośrednio wymierzone.
W przeciwieństwie do terminu "mobbing", powstałego na gruncie psychologii socjalnej, ustalenie "molestowanie moralne" wywodzi się z tradycji klinicznej i psychoanalitycznej, bo wyrasta z refleksji nad perwersją moralną, jak także z freudowskiej klasyfikacji masochizmu (masochizm seksualny, masochizm moralny). Wprowadza ono również analizę osobowości narcystyczno-perwersyjnej, dla której molestowanie moralne kogoś z otoczenia jest metodą funkcjonowania i mechanizmem obronnym, zapewniającym jej równowagę i przetrwanie.
MF Hirigoyen podkreśla indywidualny i subiektywny wymiar stosunku perwersyjnej, na której opiera się molestowanie moralne. Z jednej strony agresor obiera sobie ofiarę z racji na jej specyficzne słabe punkty, które będą celem jego ataków, doprowadzając do wzmocnienia u ofiary poczucia winy. Z drugiej zaś, by stwierdzić istnienie molestowania, konieczne jest odwołanie się do odczuć jednostki, która uważane jest za prześladowaną.
Molestowanie moralne nie ogranicza się do sfery zawodowej, ale obejmuje także kontekst prywatny: relacje w rodzinie, związku małżeńskim, pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Tak jak w razie mobbingu, agresja ma charakter schowany, regularnie niewerbalny, stąd trudności ofiar w uświadomieniu sobie jej niszczącego charakteru i obojętność otoczenia, które zwykle nie rozumie i nie reaguje.
W terapii ofiar molestowania istotne są kompetencje wiktymologiczne terapeuty, bo u molestowanych moralnie osób występują analogiczne symptomy, jak u ofiar kataklizmów i ataków terrorystycznych. Gdyż cierpienie moralne, o którym tu mowa, prawie zawsze przeżywane jest poprzez ofiary jako cierpienie skazane na milczenie, fundamentalną sprawą, bez której nie może dojść reparacji, jest wysłuchanie i nadanie wiarygodności stosunku ofiar.
Stąd bierze się trudność terapii psychoanalitycznej w leczeniu ofiar molestowania, związana z uwzględnianiem poprzez nią wyłącznie czynników intrapsychicznych. Prowadzi to niekiedy do stwierdzenia u ofiar przemocy psychicznej skłonności masochistycznych, co może tylko pogłębić ich cierpienie i poczucie winy. Dlatego terapeuci zajmujący się pomocą osobom, które doznały molestowania, powinni mieć przygotowanie wiktymologiczne.
Poza pomocą lekarską i terapeutyczną, i środkami prawnym, przy użyciu których ofiara może dochodzić swoich praw, w najwyższym stopniu skutecznym metodą zwalczania molestowania moralnego w miejscu pracy są środki instytucjonalne. Rola spółki bazuje tu na jasnym określeniu tego co jest, a co nie jest dopuszczalne, i na egzekwowaniu ustanowionych reguł. Proceder molestowania jest gdyż niszczący, nie tylko dla ofiary, lecz również dla przedsiębiorstwa i całego społeczeństwa.
We Francji w styczniu 2002 wprowadzona została w życie ustawa o zwalczaniu molestowania moralnego w miejscu pracy. Powstały również liczne stowarzyszenia zajmujące się informowaniem i pomocą ofiarom molestowania.
Patrz także: mobbing i wiktymologia.
Przyg. Jolanta Cackowska-Demirian
Megalomania:
własnej wyjątkowości, atrakcyjności, niezwykłości i o tym, iż wszelakie powiązane z swoją osobą zdarzenia i zjawiska są nadzwyczajnie atrakcyjne dla innych. Występuje czasem w zaburzeniach osobowości molestowanie moralne co to jest.
Małżeństwo I Rodzina:
organizacją odpowiadającą istotnym ludzkim potrzebom. Trwałość małżeństwa zależy od zdolności małżonków dbania o wzajemne stosunki, zdolność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Cykle życia molestowanie moralne definicja.
Majaczenie Alkoholowe:
alkoholowe (majaczenie drżenne, delirium tremens, biała gorączka ), jest przeważnie spotykaną psychozą alkoholową i występuje u około 5% uzależnionych. Po raz pierwszy zostało opisane w 1813 r molestowanie moralne co znaczy.
Mobbing:
angielskiego: mob - sfora, pospólstwo), zwany również psychoterrorem (H. Leymann), to jest trwające w okresie prześladowanie psychiczne jednostki poprzez inną osobę albo grupę osób, w celu jej molestowanie moralne słownik.
Mitomania:
zakrawająca na patologię skłonność do zmyślania, opowiadania nadzwyczajnych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością historii, w szczególności związanych z swoją osobą. Częsta w zaburzeniach molestowanie moralne znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest molestowanie moralne znaczenie w Słownik M .