ODWYKOWE LECZENIE co to jest
Definicja leczenie odwykowe znaczy: zmierzających do uzyskania poprzez pacjenta wiedzy o własnym.

Czy przydatne?

Co to znaczy leczenie odwykowe

Wyjaśnienie: Ogół specjalistycznych zabiegów medycznych i psychoterapeutycznych w leczeniu uzależnień, zmierzających do uzyskania poprzez pacjenta wiedzy o własnym uzależnieniu i jego mechanizmach, świadomości ryzyka nawrotu zaburzeń i zdolności radzenia sobie z wynikającymi z nałogu negatywnymi zjawiskami.
Leczenie odwykowa zmierza do uzyskania stanu trwałej trzeźwości, zminimalizowania skutków nałogu i ryzyka powrotu do czynnego uzależnienia. Pożądanym efektem jest także poprawa funkcjonowania osoby uzależnionej we wszelkich dziedzinach życia.
Patrz również: wymóg leczenia odwykowego
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest leczenie odwykowe znaczenie w Słownik L .