OSOBOWOŚCI KWESTIONARIUSZ co to jest
Definicja kwestionariusz osobowości znaczy: odpowiada na pytania zwykle korzystając z gotowego.

Czy przydatne?

Co to znaczy kwestionariusz osobowości

Wyjaśnienie: Psychometryczna sposób badania osobowości. To jest rodzaj zaawansowanej ankiety, gdzie osoba badana odpowiada na pytania zwykle korzystając z gotowego zestawu odpowiedzi. Uzyskane rezultaty są przeliczane dzięki szczególnych procedur statystycznych a w dalszym ciągu prezentowane zwykle w formie tak zwany profilu wyników (regularnie to jest wykres, zwany psychogramem albo profilogramem). Profil taki złożona jest z uzyskanych poprzez osobę badaną wyników w każdej ze skal, które w razie konkretnej, leżącej u podstaw danego kwestionariusza teorii osobowości z założenia tworzą ludzki charakter (np. w skali ekstrawersja-introwersja, autyzm-syntonia, neurotyzm-stabilność emocjonalna i tym podobne). Wyniki liczbowe, osiągnięte poprzez badanego w każdej z takich skal tworzą więc ustaloną konfigurację cech, zwaną właśnie jego profilem osobowości.
Odnosząc się do badania osobowości nie należy korzystać ustalenia "test" ("test osobowości"), gdyż osobowości nie testuje się. Testowanie dotyczy raczej pewnych umiejętności, zdolności i kompetencji, nie zaś cech charakteru. Osobowość z kolei testuje się sama (albo także jest testowana) w uwarunkowaniach codziennego życia.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest kwestionariusz osobowości znaczenie w Słownik K .