HTERYCZNA KONWERSJA co to jest
Definicja konwersja histeryczna znaczy: choroby somatycznych (cielesnych), które nie mają żadnego.

Czy przydatne?

Co to znaczy konwersja histeryczna

Wyjaśnienie: Symptom aktualny w nerwicy histerycznej, opierający na pojawianiu się u chorego najróżniejszych choroby somatycznych (cielesnych), które nie mają żadnego uzasadnienia w faktycznym stanie zdrowia pacjenta. W tych zaburzeniach fizycznych ujawniają się problemy emocjonalne chorego, niekiedy w bardzo symboliczny sposób. Odpowiednikiem zaburzenia o charakterze konwersyjnym może być ślepota histeryczna, która występuje z powodów emocjonalnych, pomimo zupełnie prawidłowego stanu wszelkich narządów zmysłu wzroku. Taka ślepota może być wyrazem nieświadomych tendencji i pragnień chorego - na przykład w razie żołnierza, który pragnie uniknąć udziału w walce, ale świadomie, nawet sam przed sobą, nie chce się do tego przyznać. Wówczas wyparta chęć odejścia z linii frontu może ujawnić się przez zaburzenia o charakterze konwersyjnym (to oczywiście tylko jedna z możliwych interpretacji).
Konwersji histerycznej, mimo pewnych podobieństw, nie należy mylić z symulowaniem dolegliwości, gdyż symulant świadomie i celowo prezentuje nieistniejące symptomy, w trakcie gdy zaburzenia u osoby z nerwicą histeryczną powstają bez jej woli i świadomego udziału.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest konwersja histeryczna znaczenie w Słownik K .