INTELIGENCJA co to jest
Definicja inteligencja znaczy: życia. Bazuje na zdolności racjonalnego myślenia, konstruktywnego.

Czy przydatne?

Co to znaczy inteligencja

Wyjaśnienie: Złożona i wieloaspektowa właściwość psychiczna decydująca o poziomie naszego przystosowaniu do życia. Bazuje na zdolności racjonalnego myślenia, konstruktywnego, twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów i na sprawnym radzeniu sobie we własnym środowisku. Inteligencja obejmuje liczne, pojedyncze umiejętności i zdolności intelektualne i nie tylko, w psychologii gdyż odznacza się również inteligencję emocjonalną, inteligencję motywacyjną, inteligencję socjalną i inne typy inteligencji.
Do badania inteligencji w psychologii stosuje się wysoce specjalistyczne sposoby pomiarowe, zwane testami inteligencji (w żadnym razie nie "na inteligencję"). Testy te polegają na rozwiązywaniu poprzez badanego najróżniejszych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, wymagających znacznego zaangażowania poznawczego i intelektualnego.
Inteligencja jest kolokwialnie nagminnie mylona z mądrością, oba te terminy bywają niesłusznie stosowane zamiennie. W gruncie rzeczy to są dwa zupełnie różne, w dużej mierze niezależne od siebie zjawiska. Znaczy to, iż osoba niewiele błyskotliwa może być bardzo mądra i odwrotnie - człowiek o wysokim poziomie inteligencji może nie grzeszyć mądrością.
Mądrość znaczy raczej zdolność racjonalnej i rozsądnej oceny rzeczywistości, podejmowania słusznych decyzji życiowych, roztropność wynikającą z dojrzałości i doświadczenia życiowego.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest inteligencja znaczenie w Słownik I .