INTELIGENCJA co to jest
Definicja inteligencja znaczy: życia. Bazuje na zdolności racjonalnego myślenia, konstruktywnego.

Czy przydatne?

Co to znaczy inteligencja

Co to jest INTELIGENCJA Złożona i wieloaspektowa właściwość psychiczna decydująca o poziomie naszego przystosowaniu do życia. Bazuje na zdolności racjonalnego myślenia, konstruktywnego, twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów i na sprawnym radzeniu sobie we własnym środowisku. Inteligencja obejmuje liczne, pojedyncze umiejętności i zdolności intelektualne i nie tylko, w psychologii gdyż odznacza się również inteligencję emocjonalną, inteligencję motywacyjną, inteligencję socjalną i inne typy inteligencji.
Do badania inteligencji w psychologii stosuje się wysoce specjalistyczne sposoby pomiarowe, zwane testami inteligencji (w żadnym razie nie "na inteligencję"). Testy te polegają na rozwiązywaniu poprzez badanego najróżniejszych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, wymagających znacznego zaangażowania poznawczego i intelektualnego.
Inteligencja jest kolokwialnie nagminnie mylona z mądrością, oba te terminy bywają niesłusznie stosowane zamiennie. W gruncie rzeczy to są dwa zupełnie różne, w dużej mierze niezależne od siebie zjawiska. Znaczy to, iż osoba niewiele błyskotliwa może być bardzo mądra i odwrotnie - człowiek o wysokim poziomie inteligencji może nie grzeszyć mądrością.
Mądrość znaczy raczej zdolność racjonalnej i rozsądnej oceny rzeczywistości, podejmowania słusznych decyzji życiowych, roztropność wynikającą z dojrzałości i doświadczenia życiowego.
Przyg.: Wojciech Imielski
Co znaczy Identyfikowany Pacjent:
Porównanie koncepcją rodziny jako mechanizmu, gdzie poszczególne jego części są od siebie nawzajem zależne, w systemowej terapii rodzinnej pacjentem jest cała rodznia. Identyfikowany pacjent to osoba, z racji inteligencja co znaczy.
Krzyżówka Integracja Osobowości:
Dlaczego dojrzewania osobowości, łączenia się jej składowych w trwałe, odporne i zrównoważone, pasujące do siebie struktury. Osobowość zintegrowana jest osobowością dojrzałą, zdrową, dobrze przystosowaną inteligencja krzyżówka.
Co to jest Introwersja:
Jak lepiej osobowości stanowiąca synonim ekstrawersji (cechy te stanowią bieguny jednego wymiaru). Bazuje na skłonności do zamykania się w sobie, wycofanej postawy w kontaktach interpersonalnych, czasami inteligencja co to jest.
Słownik Intoksykacja:
Kiedy organizmu przez substancje chemiczne, na przykład alkohol, narkotyki, leki, i tym podobne 2. Mechanizm wprowadzania narkotyku albo innej trucizny do organizmu, spożywanie, przyjmowanie narkotyku inteligencja słownik.
Czym jest Inhalanty:
Od czego zależy kleje, lakiery, aerozole, benzyna, gaz z zapalniczek. Są szczególnie popularne pośród dzieci szkół fundamentalnych i gimnazjów z racji na niską cenę i ogólną dostępność. Wdychany klej błyskawicznie inteligencja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest inteligencja znaczenie w Słownik I .