RODZINNA HOMEOSTAZA co to jest
Definicja homeostaza rodzinna znaczy: grożących zmianą ról, konfliktami albo rozpadem rodziny.

Czy przydatne?

Co to znaczy homeostaza rodzinna

Wyjaśnienie: Homeostaza rodzinna to utrzymywanie w równowadze sprzecznych tendencji pojawiających się w rodzinie, grożących zmianą ról, konfliktami albo rozpadem rodziny. Odpowiednio z teorią systemowej terapii rodzin, psychopatologiczne symptomy i zachowania poszczególnych członków rodziny mogą być elementami utrzymywania homeostazy rodzinnej, czyli, paradoksalnie - w pewien sposób pełnić pozytywną funkcję w rodzinie. W przekonaniu tej koncepcji, zmiana zachowań identyfikowanego pacjenta albo ustąpienie jego objawów psychopatologicznych lub spowoduje odpowiednie zmiany w postępowaniu pozostałych członków rodziny, pozwalające na zachowanie spójności rodziny, lub będzie pośrednim przyczyną rozpadu rodziny.
Przyg. Bogusław Włodawiec

Czym jest homeostaza rodzinna znaczenie w Słownik H .