EMOCJE co to jest
Definicja emocje znaczy: pozwala kwalifikować je w dwie kluczowe ekipy: emocje niekorzystne na.

Czy przydatne?

Co to znaczy emocje

Co to jest EMOCJE Emocje doznawane poprzez człowieka mogą cechować się ustalonym nasileniem i znakiem. Symbol emocji pozwala kwalifikować je w dwie kluczowe ekipy: emocje niekorzystne na przykład złość, rozpacz, rozczarowanie i emocje pozytywne, na przykład zadowolenie, radość, rozkosz.
Emocje niekorzystne mają za zadanie sprowokować jednostkę do przerwania aktywności, która stała się powodem tych emocji bądź przerwania kontaktu ze źródłem tych emocji. Jednak emocje ujemne mogą trwać poprzez pewien moment, nawet gdy ich powód straci własną moc oddziaływania. Wyrazistym odpowiednikiem tego zjawiska są wszelakie urazy psychiczne powstałe w rezultacie traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka.
Charakterystyczne dla emocji pozytywnych jest natomiast wzbudzanie tendencji do podtrzymywania danej aktywności albo określonego kontaktu. Nie mniej jednak utrzymywanie się działania czynnika (zespołu czynników) wywołującego emocje dodatnie, przy zachowaniu wszystkich cech tego czynnika, może powodować stopniowy zanik tej emocji.
Ważne jest przy tym, iż tendecje do zachowywania się odpowiednio z emocjami mogą podlegać świadomej kontroli. Zachowanie właściwe z daną emocją jest to oddalanie się albo zbliżanie, może nie wystąpić w ogóle, jeżeli powstały pewne mechanizmy hamujące takie zachowanie, przeszkody wewnętrzne jednostki na przykład jej zasady, normy, standardy, bądź zewnętrzne - a więc kary za daną reakcje na przykład za okazanie złości, ucieczkę, czy głośny wybuch śmiechu i tym podobne
Natężenie emocji jest zróżnicowane osobniczo. Na taką samą sytuację różne osoby mogą zareagować w bardzo różny sposób. Nawet ta sama osoba w zależności od wielu okoliczności może w różnym natężeniu przeżywać własne emocje.
Opierając się na istniejących teorii opisujących emocje, można wyodrębnić pięć komponentów złożonych mechanizmów emocjonalnych:zmiany fizyczne, objawiające się pobudzeniem albo zahamowaniem autonomicznego układu nerwowego;
subiektywne doznania, które maja różne nasilenie i są przyjemne (nieujemny symbol emocji), bądź przykre (niekorzystny symbol emocji); aspekty poznawcze, określają świadomość i ocenę sytuacji jako sprzyjającej albo niesprzyjającej;
ekspresja emocji w zachowaniu przejawiająca się w zmianach postawy, gestów, mimiki;
podejmnowanie ustalonych działań w reakcji na źródło emocji.
Mechanizmy emocjonalne mogą być spowodowane różnorodnymi czynnikami, sytuacjami. Same emocje inicjują wielorakie reakcje. Powody, jak i skutki danej emocji determinują jej charakter, jakość. Emocje stają się wynikiem działania takich czynników jak na przykład nowa nieznana przypadek, niepowodzenie, albo przeciwnie - osiągnięcie sukcesu. Nierzadko ukierunkowują one określone reakcje na przykład ciekawość może stać się początkiem czynności badawczych, strach regularnie prowadzi do ucieczki bądź zahamowania, znieruchomienia, gniew (złość, wściekłość) pobudzają do ataku fizycznego albo (i) słownego, wstręt skłania do odsuwania od siebie albo utrzymywania dystansu, nadzieja wywołuje zachowania, które przybliżają jej spełnienie.
Impulsy odpowiedzialne za powstawanie mechanizmów emocjonalnych można zakwalifikować do trzech kategorii jest to:impulsy naturalne, które powodują emocje opierając się na wrodzonych właściwości organizmu. Należą do nich bodźce zmysłowe i bodźce pochodzące z narządów wewnętrznych. Źródłem emocji regularnie staje się przebieg i rezultaty czynności realizowanych poprzez jednostkę na przykład długookresowa bezczynność czy aktywność przekraczająca wydolność danej osoby wywołuje niekorzystne emocje;
Impulsy powiązane z daną emocją poprzez doświadczenie jednostki, bodźce pierwotnie neutralne (bez mocy wywoływania emocji) mogą stać się dla człowieka źródłem nawet mocnych emocji w rezultacie ustalonych wydarzeń, jednostka uczy się reagować na nie emocją na przykład kobieta pogryziona w dzieciństwie poprzez psa, na widok psów reaguje strachem.
Impulsy wynikające ze związku powstałego pomiędzy oczekiwaniami jednostki a informacjami z jakimi się styka. Oczekiwania człowieka przeważnie dotyczą przyszłych zdarzeń i wyników jego własnej czynności. Źródłem emocji może być rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością na przykład bodźce nowe, zmienne, konfliktowe czy złożone. Odpowiednio z hipotezą optimum rozbieżności, brak rozbieżności jest bez zaangażowania emocjonalnie, mała rozbieżność wzbudza dodatnie emocje. Z kolei jeżeli ta rozbieżność wzrasta - pojawiają się proporcjonalnie coraz silniejsze emocje niekorzystne.
Emocje stanowią konieczny obiekt psychiki człowieka, służą przystosowaniu się do otoczenia, ukierunkowują jego działania, pełnią istotną rolę w procesie uczenia się. Mechanizmy emocjonalne o tak złożonym przebiegu i zróżnicowanej charakterystyce są znamienne tylko dla istoty ludzkiej, określają jej indywidualność i istotę.
Mechanizmy emocjonalne charakteryzują się zmianą, przeważnie wzrostem ogólnego pobudzenia i wzrostem poziomu aktywacji. Max. poziom pobudzenia ustala stany ekstazy, szału czy paniki, z kolei min. wiąże się ze stanami głębokiego smutku, apatii, senności albo skrajnej relaksacji.
Zdarzenie to przejawia się w następujących postaciach: przyrost napięcia mięśniowego, który zwykle skutkuje przyrost aktywności motorycznej (ruchowej) ogólnej na przykład niepokój ruchowy, przyrost szybkości i siły ruchów, albo lokalnej jest to tiki, mimowolne ruchy różnych części ciała;
przyrost intensywności mechanizmów umysłowych w formie na przykład kłębienia myśli czy "wyrazistości" wyobrażeń;
pobudzenie autonomicznego układu nerwowego, w zależności od przeżywanych emocji-układu sympatycznego (złość, lęk) bądź parasympatycznego (smutek, przygnębienie). Zmiany przedstawionych ponad postaci pobudzenia nie są równomierne, tzn. dużemu wzrostowi jednej z nich może towarzyszyć mały przyrost drugiej. Stosunkowo rozwoju osobowości, dojrzałości socjalnej i emocjonalnej zewnętrzne symptomy pobudzenia emocjonalnego są ograniczane i kontrolowane. Regularnie wiąże się to ze powiększoną intensywnością pobudzenia układu autonomicznego i pobudzenia umysłowego.
Hasło udostępnione poprzez serwis "Zdrowie.wp.pl"
Co znaczy Etiologia:
Porównanie Powody i geneza dolegliwości, ogół czynników powodujących zachorowanie. Przyg.: Wojciech Imielski emocje co znaczy.
Krzyżówka Endorfiny I Enkefaliny:
Dlaczego wytwarzane poprzez organizm substancje, które zaliczane są do tak zwany neuropeptydów; mają właściwości morfiny i działają na receptor opiatowy, odgrywają najprawdopodobniej istotną rolę w emocje krzyżówka.
Co to jest Elektrowstrząsy (ECT):
Jak lepiej elektrowstrząsowa zaburzeń psychicznych (z angielskiego: electroconvulsive therapy). To jest zwykle forma leczenia ostatniego rzutu, a zatem wybierana poprzez lekarzy wówczas, gdy w lekoopornych emocje co to jest.
Słownik Empatia:
Kiedy charakteru oznaczająca zdolność współodczuwania emocji, emocjonalnego współbrzmienia z innymi. Jest czymś więcej, niż umiejętnością współczucia, gdyż implikuje także zdolność serdecznego przeżywania emocje słownik.
Czym jest Ekstazy:
Od czego zależy slangowe: exc, cadillac, E, śnieżna kula. Została uzyskana z gałki muszkatołowej w 1914 r. Pod względem chemicznym jest analogiem amfetaminy - należy do ekipy amfetamin metylowych (inny narkotyk z emocje czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest emocje znaczenie w Słownik E .