DYSLEKSJA co to jest
Definicja dysleksja znaczy: specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania, pisania i techniki.

Czy przydatne?

Co to znaczy dysleksja

Wyjaśnienie: Dysleksja to zaburzenie w strukturze centralnego układu nerwowego, które przejawia się w specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania, pisania i techniki pisania. W nie wszystkich sytuacjach współwystępuje z trudnościami w operowaniu liczbami.
Diagnozując dysleksję należy wykluczyć opóźnienia w nauce wywołane zaniedbaniami środowiskowymi. Dzieci dotknięte dysleksją przejawiają specyficzne trudności, pomimo objęcia ich normalnym tokiem nauczania, pomimo posiadania normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych

Czym jest dysleksja znaczenie w Słownik D .