DETOKSYKACJA co to jest
Definicja detoksykacja znaczy: alkoholu, narkotyku, czy nadmiernej dawki leku). Detoksykacja osób.

Czy przydatne?

Co to znaczy detoksykacja

Wyjaśnienie: Odmiennie odtruwanie - usunięcie z organizmu albo zobojętnianie substancji trującej (na przykład alkoholu, narkotyku, czy nadmiernej dawki leku).
Detoksykacja osób uzależnionych od alkoholu kończy przeważnie wielodniowy "ciąg" picia i powinna być przygotowaniem do podjęcia leczenia właściwego a więc do psychoterapii uzależnienia. Celem takiej detoksykacji jest nie tylko usuwanie alkoholu i jego metabolitów z organizmu, lecz również wyrównanie zaburzeń: w gospodarce wodno-elektrolitowej, witaminowej, wyrównanie niedoborów pokarmowych, złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego i zabezpieczenie przed przejściem niepowikłanego zespołu abstynencyjnego w majaczenie alkoholowe czy także w drgawkowe napady abstynencyjne ("padaczkę alkoholową"). Po przeprowadzeniu detoksykacji należy skierować pacjenta do specjalistycznej placówki leczenia uzależnień (w celu diagnostycznym albo terapeutycznym).
W zależności od stanu pacjenta detoksykacja może być przeprowadzona w uwarunkowaniach ambulatoryjnych albo w specjalistycznym oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
Podobne cele ma detoksykacja lekomanów i narkomanów, z tym, iż nasilenie objawów abstynencyjnych jest u nich normalnie znacząco większe, większe jest również ryzyko wystąpienia powikłań. Czas trwania detoksykacji także powinien być dłuższy. Z tych powodów szczególnie istotne jest, aby detoksykacja tej ekipy pacjentów była prowadzona fachowo.
Bardzo regularnie ogłaszają się w prasie "agencje", "ośrodki" i pseudolecznice, które proponują przeprowadzenie detoksykacji w domu pacjenta. Dziennie dzisiejszy przewarzająca część z nich prowadzona jest poprzez ludzi zajmujących się "robieniem interesów", którzy korzystają z pomocy lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, regularnie niekompetentnych w leczeniu uzależnień. Takie detoksykacje mogą być bardzo niebezpieczne, gdyż nierzadko prowadzone są niefachowo i niezgodnie ze standardami ustalonymi poprzez nadzór specjalistyczny. Szansę na znalezienie fachowej pomocy daje precyzyjne sprawdzenie czy miejsce, gdzie chcemy uzyskać pomoc jest jednostką uwzględnioną w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym poprzez Wydziały Zdrowia, a osoby w nim zatrudnione posiadają dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje.
Oprac: dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest detoksykacja znaczenie w Słownik D .