DEKOMPENSACJA co to jest
Definicja dekompensacja znaczy: przejściowej ròwnowagi osiągniętej poprzez chorą część organizmu w.

Czy przydatne?

Co to znaczy dekompensacja

Wyjaśnienie: Zapożyczony z terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" znaczy załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej poprzez chorą część organizmu w drodze systemòw adaptacji.
W zakresie psychiki, dzięki terminu „dekompensacja” zwykło się oznaczać stan krytyczny, spowodowany przez załamanie się zwykle użytkowanych, neurotycznych systemòw obronnych podmiotu, ktòry znalazł się w nowej i trudnej do zniesienia sytuacji afektywnej. Poprzednia wrażliwość psychiczna podmiotu dochodzi wtedy do głosu. Słabość "Ja", efekty niedoboru afektywnego, a nawet tendencje psychotyczne zostają zreaktywowane.
Na poziomie klinicznym, dekompensacja może przyjmować formę fobii, epizodycznego zaburzenia umysłowego, napadu delirium, albo somatyzacji. Powyższe symptomy mają przeważnie charakter przejściowy. Chociaż, dekompensacja neurotyczna może niekiedy ujawnić schowaną, glębszą patologię - znaczy to wòwczas start psychozy albo innej chronicznej psychopatii. Otoczenie i postępowanie terapeutyczne mają w takim przypadku szczegòlnie ważne znaczenie.
Dekompensacja psycho-neurotyczna u osòb starszych wyróżnia się specyficznymi cechami. Pojawia się ona regularnie wskutek przeniesienia do domu starcòw albo szpitala, po utracie wspòłmałżonka albo także po interwencji chirurgicznej spowodowanej złamaniem. Dekompensacja tu jest przejawem trudności, jakie mają osoby starsze z przystosowaniem się do sytuacji stresowej, ktòra wywołuje u nich załamanie się dotychczasowych systemòw obronnych. Symptomy takiego stanu mogą być dość ostre. Należą do nich: przejściowe zaburzenia umysłowe, stany lękowe, dezorientacja w okresie i w przestrzeni, niedożywienie, odwodnienie, ostre stany regresji, napady melancholii albo histerycznej nadpobudliwości.
Niektòrzy autorzy odròżniają dekompensację strukturalną (pacjent kompensuje sytuację urazową na poziomie struktury osobowości, co może przyjmować formę ostrego stanu depresyjnego, dezorganizacji psychosomatycznej, paranoi, i tak dalej) od dekompensacji behawioralnej, przejawiającej się jako gwałtowne przejście do czynu (zabòjstwo, pròba samobòjcza, i tak dalej).
Przyg. Jolanta Cackowska-Demirian

Czym jest dekompensacja znaczenie w Słownik D .