COACHING co to jest
Definicja coaching znaczy: osobistym. W efektywny sposób wydobywa silne strony ludzi, pomaga w.

Czy przydatne?

Co to znaczy coaching

Co to jest COACHING Coaching jest procesem pomagania człowiekowi w każdym obszarze jego życia, zawodowym czy także osobistym. W efektywny sposób wydobywa silne strony ludzi, pomaga w pokonywaniu barier, ograniczeń, przekonań i wszystkiego tego, co popycha do zmiany i własnego rozwoju. Koncentruje się wokół definiowania i osiągania konkretnych, postawionych przed sobą celów. Szuka rozwiązań i nowych strategii myślenia i działania, w odróżnieniu do rozwikłania problemów i konfliktów z przeszłości, co częściej kojarzone jest z poradnictwem i terapią.
Coaching korzysta w wielu wypadkach z wszelkich narzędzi psychoterapii, nauki i tym podobne Dostosowuje je jednak w taki sposób, by usprawnić i udoskonalić a nie „leczyć”. W ten sposób ludzie sprawnie funkcjonujący mogą podnosić jakość swojej pracy i życia i sami mogą dać sobie odpowiedzi na zawodowe, osobiste pytania i dylematy dotyczące komunikowania się, radzenia sobie z konfliktami (zewnętrznymi i wewnętrznymi), stresem, wypaleniem zawodowym, ścieżką kariery, rozwijaniem nowych zdolności, i tym podobne
Termin „coach” wywodzi się ze średniowiecznego angielskiego słowa coche, oznaczającego „wóz podróżny lub powóz”. Coach to wehikuł , który przenosi osobę czy grupę ludzi z danego punktu wyjścia do miejsca przeznaczenia (Dilts, R. 2006).
Coaching jest różnie definiowany. Wg H. Króla: „to jest adekwatnie zaplanowana i przeprowadzona sposób szkolenia pracownika poprzez odpowiedniego trenera (tak zwany jeden na jednego), polegająca na rozwoju wiedzy zdolności i postaw uczącego się w celu powiększenia jego indywidualnego (i organizacji) kapitału ludzkiego (władca, H., Ludwiczyński A. 2007).
B. Peltier w swojej książce pt: „Psychologia coachingu kadry menedżerskiej”, skupia się na aspekcie funkcjonowania człowieka w organizacji. Pisze: „coach zatrudniony w spółce, wykorzystuje swe zdolności psychologiczne, aby pomóc klientowi stać się efektywnym liderem. Zdolności te muszą być dostosowane do konkretnych, obecnych problemów w taki sposób, aby klient mógł je wcielić na stałe do swojej praktyki kierowniczej albo przywódczej.
Odwołując się do przytoczonych definicji, ogólnie można stwierdzić, iż coaching:to profesjonalna pomoc świadczona poprzez wykwalifikowanego coacha na rzecz rozwoju klienta;
to stosunek coacha z klientem, a przestrzeń tej stosunku stwarza sposobność poszerzania świadomości klienta, dokonywania zmian, doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
to współpraca coacha z klientem, czego wynikiem jest postęp klienta w kierunku, który dla niego i wg niego będzie odpowiedni.
Powyższe pojęcia, jak także regulacja celów treningowych, sformułowanych poprzez Jarmuża i Witkowskiego, pozwala stwierdzić, iż coaching realizuje następujące cele ogólne:racjonalne, dotyczące obszaru wiedzy ( uzyskanie informacji - sfera intelektualna);
behawioralne, dotyczące specyficznych zdolności (zachowań, nawyków - sfera działania);
egzystencjalne, dotyczące tworzenia (zmiany) postaw w aspekcie intelektualnym, afektywnym i behawioralnym ( sfera osobowości i stosunku z innymi ludźmi).
Problemy, jakimi zajmuje się sobie coaching to: generowanie możliwości, dokonywanie wyborów, ustalanie oczekiwań od siebie i innych, jasne komunikowanie się, kierowanie czasem, rozwiązywanie problemów, poprawianie stosunku w pracy, harmonizacja życia osobistego i zawodowego, kierowanie góra-dół. Błyskawicznie rozwijającym się obszarem coachingu jest life coachig (coaching życiowy), który skupia się na pomaganiu ludziom w osiąganiu osobistych celów, które są niezależne od celów zawodowych czy organizacyjnych, polega on na przekonaniu, iż wszyscy mamy dość talentów, zdolności i środków materialnych aby realizować siebie.
Przyg. Aneta Lutomska opierając się na:Dilts R.(2006) Od przewodnika do Inspiratora, Wydawnictwo PINLP Warszawa.
Peltier B. (2005) Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Rebis Poznań.
Jarmuż S., Witkowski T. (2004) Książka trenera, Biblioteka moderatora Wrocław.
Patrz również: www.ots.lublin.pl
Ciąg Intoksykacyjny:
poprzez dłuższy czas, wprowadzania się w stan upojenia albo odurzenia substancją psychoaktywną, zwykle z przerwami tylko na sen. Pośrodku intoksykacyjnym organizm pozostaje pod stałym wpływem coaching co to jest.
Charakteropatia:
poprzez profesora psychiatrii Tadeusza Bilikiewicza na ustalenie zaburzeń osobowości i zachowania spowodowanych organicznym uszkodzeniem mózgu i dla odróżnienia ich od zaburzeń charakteru stworzonych coaching definicja.
Cyklofrenia:
Patrz: dolegliwość afektywna dwubiegunowa coaching co znaczy.
Czynnik Etiologiczny:
Czynnik mający przyczynowy udział w powstawaniu dolegliwości, zdarzenie powodujące chorobę, będące jej powodem albo jedną z przyczyn. Przyg.: Wojciech Imielski coaching słownik.
Choroba Afektywna Dwubiegunowa:
dwubiegunowa charakteryzuje się przemiennym występowaniem wyraźnych okresów depresji i manii, które mogą, lecz nie muszą, być przedzielone okresem bez zaburzeń chorobowych. Symptomy psychotyczne coaching znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest coaching znaczenie w Słownik C .