ZATRACENIE co to jest
Definicja NA ZATRACENIE. Słownik na zgon, na poniewierkę, na zgubę: Zaraz najpierw wojny wielu.

Czy przydatne?

Definicja na zatracenie

Co to jest NA ZATRACENIE: na zgon, na poniewierkę, na zgubę: Zaraz najpierw wojny wielu Żydów opuściło miasteczko i pojechało na zatracenie do Związku Radzieckiego, gdzie słuch o nich zaginął

Czym jest na zatracenie znaczenie w Znaczenie zwrotu N .