PIERWSZY OGIEŃ co to jest
Definicja NA PIERWSZY OGIEŃ. Słownik na start, przede wszystkim: Dzisiaj powtórzymy sobie.

Czy przydatne?

Definicja na pierwszy ogień

Co to jest NA PIERWSZY OGIEŃ: na start, przede wszystkim: Dzisiaj powtórzymy sobie trygonometrię. Na pierwszy ogień weźmy zadania ze strony 34

Czym jest na pierwszy ogień znaczenie w Znaczenie zwrotu N .