ZAPASÓW ZMIANY co to jest
Definicja ZMIANY ZAPASÓW oznacza: Zmiana zapasów znaczy zużycie dóbr na zwiększenie zapasów towarów.

Czy przydatne?

Co to jest ZMIANY ZAPASÓW

Definicja: Zmiana zapasów znaczy zużycie dóbr na zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jak rezerw państwowych (na przykład rezerw zbóż albo paliw, służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw). W skład zmiany zapasów może wchodzić zarówno zaplanowany przyrost rezerw, jak też produkty, których przedsiębiorstwom nie udało się sprzedać. Zmiana zapasów jest kategorią Mechanizmu Rachunków Narodowych. Stanowi ona część popytu krajowego, a więc tej części produkcji, która jest zużywana w państwie. Zmiana zapasów jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji pomiędzy różne typy popytu, a więc jej ostateczne zużycie. Wspólnie z nakładami inwestycyjnymi brutto zmiana zapasów wchodzi w skład akumulacji brutto. Wzrost zapasów ma znaczący wpływ na tempo wzrostu PKB. Przykładowo, w roku 2004 PKB wzrósł o 5.3%, w jednej trzeciej dzięki wzrostowi zapasów

Czym jest ZMIANY ZAPASÓW znaczenie w Słownik Z .