RYNEK WSPÓLNY co to jest
Definicja Wspólny Rynek oznacza: Forma integracji gospodarczej, której początki sięgają XVIII w.

Czy przydatne?

Co to jest Wspólny Rynek

Definicja: Forma integracji gospodarczej, której początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich utrudnień we wzajemnej zamianie gospodarczej, swobodny przepływ towarów, kapitałów i osób, wymienialność walut. W tym celu znosi się między państwami członkowskimi danej wspólnoty cła, ustanawia wspólną zewnętrzną taryfę celną, często prowadzi się wspólną politykę finansową, koordynuje plany rozwoju rolnictwa i przemysłu. Za właściwego prekursora wspólnego rynku uważa się Związek Celny Państw Niemieckich (Zollverein, 1834-1867)

Czym jest Wspólny Rynek znaczenie w Słownik W .