ZATRUDNIENIA WSPÓŁCZYNNIK co to jest
Definicja Współczynnik zatrudnienia oznacza: Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik zatrudnienia

Definicja: Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie

Czym jest Współczynnik zatrudnienia znaczenie w Słownik W .