ZYSK CENA WSKAŹNIK co to jest
Definicja Wskaźnik cena/zysk oznacza: c/z, p/e) – jeden ze wyznaczników używanych do oceny.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik cena/zysk

Definicja: (c/z, p/e) – jeden ze wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję. Ustala, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za 1 zł zysku danej spółki. Jeżeli dla danej spółki parametr cena/zysk jest niższy w porównaniu z innymi spółkami z danej branży, wskazuje to na możliwy przyrost jej cen; jeżeli parametr cena/zysk jest wyższy niż pozostałych firm, można oczekiwać spadku cen

Czym jest Wskaźnik cena/zysk znaczenie w Słownik W .