WSKAŹNIK CENA/PRZEPŁYWY co to jest
Definicja Wskaźnik cena/przepływy gotówkowe oznacza: c/pg, p/cf) - jeden ze wyznaczników używanych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik cena/przepływy gotówkowe

Definicja: (c/pg, p/cf) - jeden ze wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości przepływów pieniężnych firmy przypadających na jedną akcję. Parametr ustala umiejętność spółki do generowania gotówki i może być używany do oceny jej płynności. Wnioski płynące z jego wartości dla decyzji o zakupie akcji są analogiczne jak w razie parametru cena/zysk

Czym jest Wskaźnik cena/przepływy znaczenie w Słownik W .