WOLUMEN co to jest
Definicja Wolumen oznacza: Termin statystyczny pozwalający zsumować strumienie różnych dóbr, usług.

Czy przydatne?

Co to jest Wolumen

Definicja: Termin statystyczny pozwalający zsumować strumienie różnych dóbr, usług albo/i towarów, które są bezpośrednio nieporównywalne. Do zsumowania wykorzystuje się ich wartość mierzoną w pieniądzu. Np. wolumen eksportu to wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich produktów wyeksportowanych w danym okresie czasu; wolumen obrotu na giełdzie papierów wartościowych to wartość wszystkich walorów jakie zmieniły właściciela w danym okresie, określany jako suma iloczynów liczby akcji poprzez kurs, po jakim zawierano transakcje

Czym jest Wolumen znaczenie w Słownik W .