WIRR co to jest
Definicja WIRR oznacza: Warszawski Indeks Rynku Równoległego – jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy.

Czy przydatne?

Co to jest WIRR

Definicja WIRR: Warszawski Indeks Rynku Równoległego – jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe firmy. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80
Co to jest Wskaźnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (CPI):
Porównanie Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym wirr co to jest.
Definicja Wrogie Przejęcie (Hostile Takeover):
Dlaczego przedsiębiorstwa wbrew woli jego zarządu albo porady nadzorczej. Dotyczy w pierwszej kolejności firm publicznych notowanych na giełdach papierów wartościowych, zazwyczaj dokonywane poprzez wirr definicja.
Co znaczy WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO:
Jak lepiej By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy wi wirr co znaczy.
Słownik WTO - World Trade Organization:
Kiedy Światowa Organizacja Handlu - międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO wirr słownik.
Znaczenie Wartość Wewnętrzna (Intrinsic Value):
Od czego zależy zarobek posiadacza opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną instrumentu bazowego a wartością wirr znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest WIRR znaczenie w Słownik W .