WIBOR co to jest
Definicja WIBOR oznacza: Warsaw Interbank Offered Rate - kwota oprocentowania depozytów.

Czy przydatne?

Co to jest WIBOR

Definicja WIBOR: Warsaw Interbank Offered Rate - kwota oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie mówiąc to jest cena pieniądza na rynku polskim, określająca średni wydatek pieniądza w danym dniu na dany moment
Wadium:
Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp wibor co to jest.
WALUTA REZERWOWA:
pieniądz, który jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw utrzymują zapasy takiego pieniądza wibor definicja.
Wolny Rynek:
Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji wibor co znaczy.
WTO - World Trade Organization:
Światowa Organizacja Handlu - międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO wibor słownik.
WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:
finansów publicznych to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy do czynienia z deficytem, z kolei jeśli wibor znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest WIBOR znaczenie w Słownik W .