WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA INTRINSIC co to jest
Definicja Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value) oznacza: Wartość określająca zarobek posiadacza.

Czy przydatne?

Co to jest Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value)

Definicja: Wartość określająca zarobek posiadacza opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną instrumentu bazowego a wartością wykonania opcji, z kolei dla opcji put in-the-money to jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji a aktualną ceną rynkową instrumentu bazowego

Czym jest Wartość wewnętrzna (Intrinsic znaczenie w Słownik W .