CAPITAL VENTURE co to jest
Definicja Venture capital oznacza: Pieniądze, który jest inwestowany w nowo powstające.

Czy przydatne?

Co to jest Venture capital

Definicja: Pieniądze, który jest inwestowany w nowo powstające przedsiębiorstwa, które rokują nadzieje na sukces i osiągnięcie znaczących zysków w przyszłości, a którym na starcie brakuje środków finansowych potrzebnych do uruchomienia działalności w odpowiedniej skali. Fundusze venture capital są skłonne inwestować w przedsięwzięcia, które dla szablonowych kredytodawców (na przykład banków) wydają się zbyt ryzykowne

Czym jest Venture capital znaczenie w Słownik V .