WEIMARSKI TRÓJKĄT co to jest
Definicja Trójkąt Weimarski oznacza: Formuła stałych spotkań władz Francji, Niemiec i Polski.

Czy przydatne?

Co to jest Trójkąt Weimarski

Definicja: Formuła stałych spotkań władz Francji, Niemiec i Polski, powstała w 1991 r. w pierwszej kolejności w celu wsparcia integracji Polski ze strukturami euro-atlantyckimi i włączeniu jej w kluczowy nurt polityki europejskiej. Po akcesji Polski do NATO i UE pierwotna formuła Trójkąta Weimarskiego uległa wyczerpaniu. Aktualnie Trójkąt służy umacnianiu współpracy pomiędzy państwami go tworzącymi, jest także forum dyskusji o sprawach dotyczących funkcjonowania UE

Czym jest Trójkąt Weimarski znaczenie w Słownik T .