UBEZPIECZENIOWE TOWARZYSTWO co to jest
Definicja TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE oznacza: Towarzystwa ubezpieczeniowe są to instytucje sektora.

Czy przydatne?

Co to jest TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

Definicja: Towarzystwa ubezpieczeniowe są to instytucje sektora finansowego, które ubezpieczają klientów albo ich własność od ryzyka zdarzeń losowych takich jak śmierć, inwalidztwo, wydatki leczenia, nieszczęśliwe wypadki, klęski żywiołowe albo kradzież. Ubezpieczenia dzielimy na ubezpieczenia na życie i majątkowe. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także świadczenia emerytalne w połączeniu z ubezpieczeniem na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe przejmują na siebie ryzyko zdarzeń losowych od klientów w zamian za okresową opłatę, zwaną składką, która ma pokryć oczekiwaną wartość roszczeń i dodatkowo zapewnić towarzystwu zysk. Korzystając z metod statystycznych, towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają prawdopodobieństwo danego typu zdarzenia losowego i na tej podstawie ustalają wysokość składki za polisę, a więc umowę o formie i wielkości wypłacanych środków jej właścicielowi lub osobom poprzez niego wskazanym (tak zwany uposażonym) w razie zajścia danego zdarzenia losowego. Klienci decydują się opłacać składki, gdyż wolą ograniczyć ryzyko dużych strat finansowych związanych ze zjawiskami losowymi. W odróżnieniu od banków komercyjnych, do których klient może wpłacać depozyty w dowolnym czasie, towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują fundusze okresowo opierając się na umowy z klientem (na przykład w Polsce auto casco płaci się najczęściej raz lub dwa razy w roku, podobnie jest ze składką za ubezpieczenie na życie). Znając rozkłady prawdopodobieństwa określonych zdarzeń, towarzystwa te potrafią przewidzieć ze sporą precyzją, ile świadczeń i kiedy będą musiały wypłacić w przyszłości, więc nie muszą martwić się o utratę środków tak bardzo jak banki, gdzie poziom wypłat funduszy zależy wyłącznie od woli depozytariuszy. W związku z tym płynność aktywów finansowych nie ma dla nich takiego istotnego znaczenia jak dla banków. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się inwestować zebrane środki w długoterminowe instrumenty finansowe takie, jak długoletnie obligacje skarbu państwa, miast albo spółek, rzadziej w akcje, których udział w portfelach inwestycyjnych towarzystw ubezpieczeniowych jest mały ze względu na większe ryzyko wahań cen. Towarzystwa, które zajmują się prowadzeniem polis majątkowych, z reguły inwestują w bardziej płynne aktywa niż towarzystw ubezpieczeń na życie, gdyż ponoszą wyższe ryzyko strat z uwagi na ryzyko na przykład klęski żywiołowej. Postęp sektora ubezpieczeniowego jest w Polsce w miarę niski w porównaniu z państwami wysoko rozwiniętymi (dane za 2005 rok). Jednak stosunek aktywów towarzystw ubezpieczeniowych do PKB błyskawicznie w naszym państwie wzrasta

Czym jest TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE znaczenie w Słownik T .