TRWAŁY WSTRZĄS SZOK co to jest
Definicja Szok (wstrząs) trwały oznacza: Szok, który skutkuje zmianę długookresowego trendu danej.

Czy przydatne?

Co to jest Szok (wstrząs) trwały

Definicja Szok (wstrząs) trwały: Szok, który skutkuje zmianę długookresowego trendu danej zmiennej; przykładem szoku trwałego może abyć zmiana technologii produkcji w danej branży
Symetryczny Szok Popytowy:
zobacz: szok popytowy szok (wstrząs) trwały co to jest.
Sweet Crude (Rodzaj Ropy Naftowej):
Rodzaj ropy naftowej, zawierającej mniej niż 0,5% siarki, szczególnie ceniony z racji na to, iż zawiera proporcjonalnie więcej frakcji wykorzystywanych do produkcji benzyn i paliw dieslowskich szok (wstrząs) trwały definicja.
Stawka Podatkowa:
Wyznacznik służący wyznaczeniu wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu szok (wstrząs) trwały co znaczy.
Stopień Otwartości Gospodarki:
handlowej państwie z zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei niski gospodarki zamknięte; skrajnym szok (wstrząs) trwały słownik.
Spółka Komandytowo - Akcyjna:
mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a przynajmniej jeden wspól szok (wstrząs) trwały znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Szok (wstrząs) trwały znaczenie w Słownik S .