FINANSOWY PRODUKT co to jest
Definicja Strukturyzowany produkt finansowy oznacza: Wytwór finansowy, będący portfelem w skład.

Czy przydatne?

Co to jest Strukturyzowany produkt finansowy

Definicja: Wytwór finansowy, będący portfelem w skład którego wchodzi sporo różnych instrumentów finansowych, na przykład lokaty, instrumenty pochodne, aktywa notowane na różnych rynkach, stopy procentowe. Produkty strukturyzowane są coraz częściej oferowane inwestorom indywidualnym, dzięki czemu otrzymują oni dostęp do szerokiej gamy możliwości oferowanych aktualnie poprzez rynki finansowe. Mogą one zostać wykorzystane do zwiększania stopy zysku z inwestycji przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka strat

Czym jest Strukturyzowany produkt znaczenie w Słownik S .