ZBIOROWE SPOŻYCIE co to jest
Definicja SPOŻYCIE ZBIOROWE oznacza: Spożycie zbiorowe znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia.

Czy przydatne?

Co to jest SPOŻYCIE ZBIOROWE

Definicja: Spożycie zbiorowe znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby zdrowia, administracji publicznej. Spożycie zbiorowe wykonywane jest w drodze zakupów towarów i usług poprzez instytucje państwowe. Przyrost spożycia zbiorowego znaczy przyrost kosztów sektora publicznego. Spożycie zbiorowe jest kategorią Mechanizmu Rachunków Narodowych. Stanowi ono część popytu krajowego, a więc tej części produkcji, która jest zużywana w państwie. Spożycie zbiorowe jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji pomiędzy różne typy popytu, a więc jej ostateczne zużycie. Spożycie zbiorowe finansowane jest głównie z podatków płaconych poprzez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe na rzecz państwa. Dynamika spożycia zbiorowego podlega - zwykle - w miarę umiarkowanym wahaniom w porównaniu z innymi składowymi popytu krajowego, eksportu i importu

Czym jest SPOŻYCIE ZBIOROWE znaczenie w Słownik S .