RYNEK co to jest
Definicja RYNEK oznacza: Rynek jest umownym miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić.

Czy przydatne?

Co to jest RYNEK

Definicja: Rynek jest umownym miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście istnieć jako jedno, fizyczne miejsce – może abyć tworzony poprzez całą ogólnokrajową sięć sklepów, a może również istnieć tylko wirtualnie, w formie zapisów transakcji na dyskach komputerowych. Rynek można więc również rozumieć jako całokształt dokonywanych transakcji kupna/sprzedaży danego towaru, usługi albo aktywa. Innymi słowy, rynek jest więc miejscem gdzie popyt spotyka się z podażą, dzięki czemu zostaje określona cena danego towaru albo usługi i przeprowadzona transakcja kupna-sprzedaży. W gospodarce rynkowej cena zapewnia zwykle na rynku równowagę, zrównując popyt z podażą. Rynek pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Dzięki swobodnemu kształtowaniu się cen i panującej na rynku konkurencji, konsumenci dowiadują się o rzeczywistych kosztach wytwarzania towarów i usług, a następnie mogą dokonać za własne pieniądze wyboru takiego zestawu dóbr, który ich w najwyższym stopniu satysfakcjonuje. Natomiast producenci dowiadują się, na które wyroby i usługi jest na rynku popyt i po jakich kosztach produkują te wyroby ich konkurenci. To pozwala im dokonać wyboru zarówno tego, co produkować, jak i w jaki sposób produkować (przy użyciu jakiej technologii). Niestety, funkcjonowanie rynku jest zwykle we współczesnym świecie zakłócane poprzez występowanie zjawisk monopolistycznych. Czasem również systemy rynkowe modyfikowane są poprzez aktywność państwa (skala tej ingerencji zależy od roli państwa w gospodarce - w państwach rozwiniętych jest ona zwykle w miarę niewielka i prowadzona w sposób, który w jak najmniejszym stopniu zakłóca systemy rynkowe). W gospodarce rynkowej rynek klasyfikuje więc zachowanie i działania wszystkich podmiotów gospodarczych. Istnieje w niej równolegle sporo rynków: rynek towarów i usług, rynek pieniężny i kapitałowy, rynek pracy. Każdy ma swoją specyfikę, lecz na każdym występują trzy fundamentalne przedmioty: popyt, podaż i równoważące je cena

Czym jest RYNEK znaczenie w Słownik R .